Gå direkt till innehåll
Rätt användning av fallskydd minskar olyckor

Nyhet -

Rätt användning av fallskydd minskar olyckor

Att använda ett godkänt fallskydd är en självklarhet för de allra flesta. Men att använda det på ett korrekt sätt är inte alltid lika självklart. Det kan handla om att man inte har kunskap, eller att arbetet är så tidspressat att man är stressad och slarvar. Statistiken visar att många olyckor hade kunnat förhindras om fallskydd hade använts på rätt sätt. Erika Borg Skaza berättar om hur man på Roofac arbetar för att förhindra olyckor.

Roofac är specialister på fallskydd och har ett komplett sortiment med fallskyddsutrustning såsom personligt fallskydd, temporära fallskydd och fasta system. Produkterna hittar du hos Bevego. Förutom att Roofac hela tiden håller sig uppdaterade om utveckling och nyheter i branschen följer de statistik över arbetsplatsrelaterade olyckor.

14 fallolyckor med dödlig utgång under 2023

”När vi tittar på statistiken över arbetsplatsrelaterade olyckor utan dödlig utgång inom bygg- och industrisektorn ser vi att det är cirka 3800 anmälda olyckor till arbetsmiljöverket under 2023. Sedan 2018 har denna siffra varit ganska jämn, men det är också mycket som inte anmäls. I statistiken kan vi inte se vad dessa olyckor har berott på. Tittar man istället på olyckor med dödlig utgång var det 65 stycken under 2023. Här kan vi se vad olyckorna berodde på, och 14 av dem handlade om fall. Det kan till exempel vara att någon faller från en byggställning.” säger Erika Borg Skaza som arbetar med marknad och kommunikation på Roofac.

Förutom ett komplett produktsortiment inom fallskydd erbjuder Roofac också utbildningar. Deras instruktörer håller i utbildningar inom flera olika områden som bland annat fallskydd, vindkraft (GWO - Global Wind Organisation), mast & stolpe, samt slutna utrymmen. Roofac gör ett gediget arbete med att öka kunskaperna om säker användning av fallskydd i branschen.

Erika Borg Skaza på Roofac. Foto: Roofac.

Vanliga fel vid användning av fallskydd

”Det vanligaste felet man gör när man arbetar på tak är att man kopplar fallskyddslinan runt till exempel en takbrygga och över egna linan. Ett annat fel som är vanligt när man arbetar på tegeltak är att man lyfter bort pannorna och fäster sin lina i läkten.” säger Erika.

En annan typ av felaktig användning är att man inte arbetar med spänd lina. Erika berättar att det förekommer att personer som arbetar på tak matar ut fallskyddslinan flera meter och sedan går runt på taket. Om man då halkar hinner man falla flera meter innan fallskyddet stoppar. I värsta fall slår man i marken innan linan blivit spänd.

Den korrekta användningen är att fallskyddslinan mellan dig och infästningspunkten alltid ska vara spänd. För att kunna dra ut mer lina och röra dig längre bort behöver du släppa på friktionen i glidlåset genom att först röra dig närmare fästpunkten. Då öppnar sig glidlåset och du kan förlänga linan. ”Det är ju egentligen inget jobbigt, men vissa slarvar kanske på grund av att det tar några sekunder extra.” säger Erika.

Foto: Swedol.

Rätt utbildning förhindrar olyckor

Att använda korrekt och certifierad utrustning är A och O. Utöver det är den absolut viktigaste punkten för att förhindra fallolyckor att ha en fallskyddsutbildning. Dessa utbildningar är en färskvara, i cirka 2-3 år är en fallskyddsutbildning giltig så det är viktigt att gå med rätt intervall. Den 1 januari 2025 kommer en ny regelstruktur med AFSar (Arbetsmiljöverkets författningssamling) som styr olika branscher. Det gör att även Roofac kommer uppdatera sina utbildningar för att följa det aktuella regelverket.

”Regelverket i branschen uppdateras då och då, så det gäller att ha koll på vad som gäller. 2019 kom det till exempel nya regler gällande medicinska kontroller i arbetslivet. Det innebar att du som arbetar på mer än 13 meters höjd behöver ha ett tjänstbarhetsintyg från en läkare.” säger Erika. Att klättra långa sträckor eller högt upp är fysiskt påfrestande och belastar hjärta och cirkulationssystem. Kyligt väder och starka vindar förvärrar situationen, och genom att kräva tjänstbarhetsintyg kan vissa plötsliga och oförutsedda insjuknanden undvikas.

Foto till vänster: Björnkläder. Foto till höger: Roofac.

Riskanalys och räddningsplan

”För att minimera arbetsrelaterade olyckor är det också viktigt att man gör riskanalysen korrekt. Innan ett uppdrag påbörjas måste man ta fram en riskanalys och det är Arbetsmiljöverket som har satt lagkraven. Då tittar man på hur förutsättningarna ser ut på arbetsplatsen. Det behöver inte bara handla om fallskydd, det kan till exempel vara att man ser risker med saker som kan ramla ner och att det behöver spärras av på marken.” berättar Erika.

Roofac har en kostnadsfri app som finns både för Iphone i Appstore och för Android på Google play. Appen är ett hjälpmedel som gör det enklare att utföra en riskanalys och räddningsplan. I appen blir du guidad med frågeställningar som du ska besvara, och kan på så sätt upptäcka risker på arbetsplatsen. I appen får du också förslag på åtgärder, och du kan dessutom samla alla dina certifikat på ett ställe.

”Utöver fallskyddsutbildning, riskanalys och räddningsplan behöver du se till att din utrustning är besiktigad. Detta ska göras en gång om året hos en person som är utbildad att utföra kontroller av personlig fallskyddsutrustning, en så kallad kompetent person. Man kan till exempel besiktiga hos oss på Roofac eller själv gå utbildningen kontroll av fallskyddsutrustning. För att få din utrustning besiktigad av oss på Roofac kan du till exempel lämna in den på valfri Bevegofilial, som lägger upp en arbetsorder på besiktning och skickar din utrustning vidare till oss. När vi genomfört besiktningen skickar vi tillbaka din utrustning till filialen så att du kan hämta upp den där igen.” säger Erika.

Fråga en extra gång

”När man gjort en riskanalys är det en trygghet att alltid kunna gå tillbaka till den. Och om man är det minsta osäker kring sin utrustning ska man kontakta sitt skyddsombud eller sin arbetsgivare, eller så kan man ta kontakt med oss. Oavsett vad det är för varumärke på utrustningen kan man ringa till oss, vi har kunskap om alla märkena på marknaden. Det är bättre att ringa en gång för mycket än att chansa!” avslutar Erika.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Annika Ekholm

Annika Ekholm

Presskontakt Marketing Manager

Relaterat innehåll

Välkommen till Bevego!

Om du inte redan känner till oss är vi ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Bland våra kunder anses vi vara en tillförlitlig leverantör med gott rykte, något vi är mycket stolta över och jobbar hårt för. Vi kavlar gärna upp ärmarna och ser till att vårt sortiment ständigt uppdateras, att vår kvalité är den högsta och våra medarbetare de mest kompetenta.