Pressmeddelande -

Bostäder ger fortsatt stark byggmarknad i Kronoberg

Det råder högkonjunktur på den svenska byggmarknaden. I Kronoberg har investeringarna klättrat till en hög nivå och byggmarknaden förväntas vara god även under 2006 och 2007. Detta visar en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier (BI). Under 2004 steg bygginvesteringarna i Kronoberg med runt 50 procent. En viktig orsak var ökade anläggningsinvesteringar i och med utbyggnaden av E4 till motorväg förbi Markaryd. Ett ökat bostads- och industribyggande bidrog samtidigt till den starka utvecklingen. Investeringarna fortsatte på denna höga nivå även under 2005. – Utbyggnaden av E4:an avslutas i år men investeringsnivån på byggmarknaden kommer att bestå, åtminstone under den närmaste tvåårsperioden. Ökade bostadsinvesteringar är den viktigaste orsaken, säger Rolf Lundström, chef för BI i Växjö. Byggandet av både småhus och flerbostadshus i länet väntas öka i god fart under 2006 och 2007. Flera större projekt är planerade, bland annat på Hovshaga. Växjö kommun har också utarbetat planer för Bäckaslövsområdet och Östra Lugnet. – Byggmarknaden i länet är starkt koncentrerad till Växjö kommun de närmaste två åren, inte minst bostadsbyggandet. Även om det finns ett liknande mönster i många andra län är koncentrationen väldigt påtaglig i Kronoberg, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier. En delmarknad som kommer att utvecklas starkt framöver är de privata anläggningsinvesteringarna. Växjö kommun har tagit beslut om att skapa en helt ny vattenförsörjning för kommunen. Den nya vattentäkten blir Bergaåsen i Ljungby kommun. Projektet, som innefattar nytt vattenverk, vattentorn och vattenledningar, beräknas vara klart 2008. Investeringarna i offentligt producerade lokaler var stora under förra året. Nu avslutas utbyggnaden av biblioteket vid Växjö universitet och även om nya universitetslokaler är planerade väntas investeringarna på denna del av byggmarknaden minska något framöver. – För byggandet av affärs- och kontorslokaler ser situationen ännu sämre ut. Få större projekt är planerade och fjolårets nedgång väntas fortsätta även i år och 2007. Den investerade volymen 2007 blir den minsta på sju år, avslutar Rolf Lundström. För kompletterande information ring: Rolf Lundström, chef BI Växjö, 0470-74 84 19 eller 0709-84 02 45 Fredrik Isaksson, prognoschef BI, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kronoberg

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch