Pressmeddelande -

Brist på ingenjörer = Brist på samhällsbyggande!

En av flera utmaningar för företag verksamma i samhällsbyggnadssektorn är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Som ett led i detta arbete har ett antal organisationer i nätverket Samhällsbyggarna beslutat att gemensamt satsa på att marknadsföra sektorns yrken och utbildningar.

Den som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn är med och bygger det framtida samhället. Många spännande arbeten finns, men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning. Även om det allmänna konjunkturläget just nu är osäkert hotar personalbrist på sikt. Därför är det rätt tillfälle nu att utbilda sig för en karriär inom samhällsbyggnadssektorn.

Organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, STD Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket medverkar under hösten och vintern 2008/2009 gemensamt på ett antal studentmässor landet runt.
Nu har turen kommit till Stockholm och SACO:s Studentmässa den 20-21 november. Här får mässbesökarna - gymnasieelever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. - veta mer om eftergymnasiala utbildningsvägar och jobbmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn.

- Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis samhällsplanerare, högskole-/civilingenjör, arkitekt eller VVS-tekniker. Vi måste också bredda vår rekryteringsbas. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med varierande bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Gunilla Harrysson-Nellevad, Svensk Energi.

Montern (nr B 10:31) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från samhällsbyggnadssektorn samt av studenter från högskolor, universitet och KY-utbildningar.

- Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till samhällsbyggnadssektorn. Vi vill visa på vilka spännande yrken och karriärvägar som finns. Tillsammans har vi större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det stora informationsbruset, avslutar Roger Wetterstrand, Banverket.

Samhällsbyggnadssektorn erbjuder spännande jobb för framtidens medarbetare!

För mer information, kontakta
Banverket Roger Wetterstrand 070-724 59 12
Elektriska Installatörsorganisationen EIO Ulf Pettersson 070-632 88 98
Lantmäteriet Lise-Lotte Sjöberg 070-391 98 19
Sveriges Byggindustrier Lars Tullstedt 073-390 09 70
Svensk Energi Gunilla Harrysson-Nellevad 073-429 28 10
STD Svensk Teknik och Design Saga Hellberg 070-820 55 88
VVS Företagen Solveig Larsen 070-962 75 10
Vägverket Maria Axberg 070-632 30 38

Samhällsbyggarna - Organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen EIO,
Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, STD Svensk Teknik och Design, VVS Företagen
och Vägverket samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch