Pressmeddelande -

Bygg mer och flytta oftare!

Nyproduktionen är för liten och omsättningen får låg konstaterar Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier när de idag presenterat BMI (Bostadsmarknadsindex), ett helt nytt sätt att mäta tillståndet på bostadsmarknaden. BMI har de senaste åren legat mellan 13-18 jämfört med ett idealvärde om 20-25.

- Rörligheten på bostadsmarknaden är för låg. Det visar vårt nya mätverktyg Bostadsmarknadsindex. Det måste skapas bättre förutsättningar både för att kunna flytta och för att kunna bygga. Det är viktigt att regeringen lyssnar på signalerna, säger Jeanette Gustafsdotter, VD på Mäklarsamfundet.

BMI är ett index på årlig bas som grundas på relationen mellan färdigställda bostäder och befolkningsförändring samt relationen mellan omsättning och befintligt bestånd av småhus och bostadsrätter.

-
Det behövs fler bostäder för att få till stånd flyttkedjor och ökad rörlighet på bostadsmarknaden säger Ola Månsson, VD på Sveriges Byggindustrier. Det ger förutsättningar för att arbetsmarknaden ska fungera effektivare och därmed skapa möjligheter för ökad tillväxt och välfärd.

L
änk till BMI


För ytterligare frågor kontakta Claudia Wörmann, utredare på Mäklarsamfundet tel. 0709 90 68 14 eller Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier tel. 0708 99 58 65.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • bygg
  • mäklarsamfundet
  • bmi
  • bostadsmarknadsindex
  • sveriges byggindustrier
  • småhus

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch