Pressmeddelande -

Byggbranschen kraftsamlar mot svartjobb med hjälp av ID06

Nu är det klart att introducera ID06. När närvaroredovisning enligt ID06 etablerats i byggsektorn blir det svårare för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen. ID06 är ett (frivilligt) avtal som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna. Datainspektionen anser i ett färskt yttrande att ID06 är förenligt med Personuppgiftslagen, PUL. – Därmed är alla pusselbitar på plats! Sedan tidigare finns avtalet och tekniken, nu kan vi introducera ID06 på bred front, säger Björn Wellhagen, projektledare på Sveriges Byggindustrier (BI). Byggbranschen har på egen hand tagit fram ID06 i syfte att försvåra svartarbete, stärka den sunda konkurrensen och skapa förutsättningar för skattekontroll. – ID06 innebär i korthet att alla personer på byggarbetsplatsen bär synlig ”namnbricka” och kan legitimera sig. Vidare finns krav på skriftlig föranmälan av alla personer som ska ha rätt att vara på byggarbetsplatsen samt att löpande, dag för dag, föra en närvaroförteckning över alla som uppehåller sig på bygget, berättar Peter Löfgren, utvecklingschef på BI. ID06 ingår i det övergripande åtgärdsprogrammet ”Krafttag mot svartarbete” som tagits fram av ”Byggbranschen i samverkan”. Här ingår både arbetsgivarna och facken inom branschen. – Det är självklart att vi samarbetar. Det råder total samstämmighet kring frågan att oseriösa aktörer ska motarbetas, vare sig det rör sig om enskilda individer, anställda, företag eller organiserad brottslighet, fortsätter Peter Löfgren. ID06 är en viktig åtgärd för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet men det krävs fler åtgärder och många av dem ligger utanför branschens ansvar. I programmet Krafttag mot svartarbete pekar ”Byggbranschen i samverkan” bland annat på att staten i form av Skatteverket måste få möjlighet att göra oanmälda besök på byggarbetsplatserna för att kontrollera närvaroredovisningen (ID06) och att företagens månatliga skatteredovisning måste redovisas per individ. Det är också viktigt att Skatteverkets informationsverksamhet kan utvecklas. – Staten bör därutöver införa ett höjt och permanent ROT-avdrag för att göra mer arbete vitt inom hushållssektorn, avslutar Björn Wellhagen. För mer information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65, eller Peter Löfgren, 031-708 41 20. Se även www.id06.se Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch