Pressmeddelande -

Byggbranschen möter allmänheten på Byggfokus

Byggfokusdagarna i Malmö 3-4 oktober fick en bra start med många givande möten mellan byggbranschens representanter och allmänheten. Dessutom presenterades ett nytt affärsetikprojekt med en gemensam uppförandekod för byggföretagen.

Många nyfikna besökare tittade in i byggboden på Gustav Adolfs torg i Malmö där olika yrkesföreträdare berättade om byggbranschens möjligheter och svarade på allmänhetens frågor. Till exempel vilka utbildningar som finns och vilka medarbetare byggbranschen behöver i framtiden. Totalt deltar ett sextiotal branschrepresentanter under Byggfokusdagarna 3-4 oktober, allt från ingenjörer och tekniker till ekonomer och arbetsledning.

– Genom det personliga mötet får allmänhet, studenter och andra intresserade chansen att lära känna oss bättre. Vi tar nu tillfället i akt att sprida kunskap och berätta om allt positivt utvecklingsarbete som sker i byggföretagen, säger Mats Håkansson, chef Sveriges Byggindustrier Malmö.

Sveriges Byggindustrier förklarade även varför det lönar sig att köpa vita byggtjänster och delade ut en checklista som hjälper konsumenter att anlita seriösa byggföretag. Johan Ellerstedt, vd Skanska Hyresbostäder och ordförande i Malmö-Lund Byggförening, belyste byggandets betydelse för samhällsutvecklingen:

– Hela byggsektorn omsätter cirka 1000 miljarder kronor årligen och sysselsätter 11 procent av de förvärvsarbetande i Sverige.

Nytt affärsetikprojekt
För att leva upp till målsättningen byggare i världsklass måste vi lyfta upp etikfrågorna och se till att de diskuteras öppet i branschen. Exempel på detta är Sveriges Byggindustriers arbete för en sund och säker byggbransch. I samband med Byggfokus presenterades även ett nytt affärsetikprojekt. Syftet är att minimera antalet lagbrott och etiska övertramp i byggbranschen.

– Vi har tagit fram ett åtgärdsprogram bestående av uppförandekod, etikutbildning, etikcoach och kommunikation. För att det här ska få önskvärd effekt måste alla medlemsföretag ställa sig bakom uppförandekoden, implementera den och vidta tydliga åtgärder vid eventuella överträdelser. Det säger Per-Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige och ordförande i Sveriges Byggindustriers arbetsgrupp för affärsetik.

Första dagen av Byggfokus avslutades med prisutdelning till årets bygglärlingar i södra Skåne. Idag, 4 oktober, fortsätter aktiviteterna på Gustav Adolfs torg.

www.bygg.org/byggfokus

För ytterligare information:
Mats Håkansson, 040-35 26 39, mats.hakansson@bygg.org 
Johan Ellerstedt, 040-14 41 22, johan.ellerstedt@skanska.se 
Per-Ingemar Persson, 046-19 94 00, per-ingemar.persson@veidekke.se

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • byggsektorn
  • johan ellerstedt
  • mats håkansson
  • byggfokusdagarna 3-4 oktober
  • bygg
  • byggbranschen
  • allmänheten
  • malmö
  • byggfokus

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch