Pressmeddelande -

Bygginvesteringarna ökar starkt i Kronoberg

Den svenska byggkonjunkturen är inne i en period av återhämtning. Bygginvesteringarna bedöms öka med 5 procent i år och med 3 procent nästa år. I Kronoberg blir ökningstakten högre än så både i år och nästa år. Detta visar en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Under 2009 minskade bostadsinvesteringarna i Kronoberg i snabb takt till 550 miljoner kronor. I år och nästa år väntas bostadsinvesteringarna öka till nivåer kring 700-800 miljoner kronor per år.

– Påbörjandet av bostäder har minskat med över 30 procent de två senaste åren och det är positivt att planerade projekt nu kan påbörjas. För att klara regionens långsiktiga utmaningar bör bostadsinvesteringarna ligga någonstans runt 1 miljard kronor per år, säger Thomas Wall, lokalchef för BI Växjö.

Både de privata och offentliga lokalinvesteringarna ökar under 2010. Nästa år minskar investeringarna, men nivån blir fortsatt relativt hög med en totalmarknad om cirka 700 miljoner kronor.

En starkt bidragande faktor till den positiva utvecklingen är den stora investeringen i en ny ishockeyarena, fortsätter Thomas Wall.

De privata anläggningsinvesteringarna växer i snabb takt, vilket till stor del förklaras av ökade investeringar i vindkraft. Utvecklingen för de offentliga anläggningarna blir dock mer måttliga.

– Den snabba utbyggnaden av vindkraften generar många anläggningsjobb. Vi räknar med att en tiondel av vindkraftsinvesteringarna är byggrelaterade. Vad gäller infrastruktursatsningarna i regionen är jag besviken på att inte ett enda projekt i regeringens närtidssatsning förlades i Kronobergs län, säger Tomas Wall.

Jämförs byggmarknaden i olika kommuner i Kronobergs län står Växjö för ca 50 procent medan Ljungby och Uppvidinge tillsammans står för ca 30 procent.

– Det är ingen nyhet att byggaktiviteten är störst i Växjö. Däremot är det vanligt i många andra län att centralorten står för långt över 50 procent av marknadsandelen. Detta gör oss mindre konjunkturkänsliga, avslutar Thomas Wall, chef BI Växjö.

För kompletterande information ring:

Thomas Wall, chef BI Växjö, 0761-26 10 40  eller
Lars-Johan Blom, konjunkturbevakare BI, 0709-25 58 47

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • thomas wall
  • lars-johan blom
  • sveriges byggindustrier

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch