Pressmeddelande -

Fortsatt byggexpansion i Skåne

Den råder högkonjunktur på den svenska byggmarknaden. I Skåne har byggandet de senaste åren ökat mer än i många andra delar av landet. Även under 2006 och 2007 väntas bygginvesteringarna i länet ligga på en mycket hög nivå, visar en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier (BI). Under 2005 ökade bygginvesteringarna i Skåne med hela 24 procent. Starkast var utvecklingen i Sydvästra Skåne, men investeringarna ökade även i Nordöstra och Nordvästra Skåne. Bakom uppgången låg en stark utveckling av både bostadsbyggandet och investeringarna i infrastruktur. Sett till hela landet har bostadsbyggandet varit motorn i konjunkturuppgången de senaste två åren och bilden går igen i Skåne. Under 2005 påbörjades cirka 6 000 lägenheter i länet, en ökning med hela 36 procent mot 2004. Bostadsinvesteringarna i Skåne väntas fortsätta uppåt i år och den höga investeringsnivån består även under nästa år. Under 2007 ser utvecklingen ut att bli bättre i Helsingborg än i övriga Skåne, men bostadsbyggandet är ändå starkt i hela länet, säger Bo Adling, chef för BI i Helsingborg. Byggandet av lokaler har utvecklats svagt de senaste åren, men investeringarna vände uppåt förra året och den positiva trenden verkar hålla i sig. Flera stora kontorsprojekt är planerade i Malmö, liksom flera större affärsprojekt, bland annat i Hyllie och vid Östervärn. Byggandet av offentligt finansierade lokaler ser emellertid lite svagare ut framöver. Offentliga satsningar på infrastrukturprojekt i länet har lett till att investeringsnivån är hög även på anläggningsmarknaden. Arbetena med Citytunneln i Malmö och tunneln genom Hallandsåsen pågår för fullt. Nu väntas även de privata anläggningsinvesteringarna öka i och med att vindkraftverkprojektet Lillgrund påbörjas i Öresund utanför Malmö.  En tydlig tendens är att utländska aktörer allt oftare vinner stora anläggningsentreprenader i Skåne. Den internationella konkurrensen är större vid sådana projekt än t.ex. vid bostadsbyggande. Andelen utländska medlemsföretag ökar i Sveriges Byggindustrier i Malmö. Ungefär vart femte byggföretag som blivit medlemmar de senaste två åren är utländskt, säger Mats Håkansson, chef för BI i Malmö. För kompletterande information ring: Bo Adling, chef BI Helsingborg, 042-24 83 31 eller 0708-18 04 19 Mats Håkansson, chef BI Malmö, 040-35 26 39 eller 0708-35 26 05 Lars Jagrén, chefekonom BI, 08-698 58 62 eller 0708-33 58 68

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Skåne

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Presskontakt

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch