Pressmeddelande -

Fortsatt byggexpansion i Skåne

Den råder högkonjunktur på den svenska byggmarknaden. I Skåne har byggandet de senaste åren ökat mer än i många andra delar av landet. Även under 2006 och 2007 väntas bygginvesteringarna i länet ligga på en mycket hög nivå, visar en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier (BI). Under 2005 ökade bygginvesteringarna i Skåne med hela 24 procent. Starkast var utvecklingen i Sydvästra Skåne, men investeringarna ökade även i Nordöstra och Nordvästra Skåne. Bakom uppgången låg en stark utveckling av både bostadsbyggandet och investeringarna i infrastruktur. Sett till hela landet har bostadsbyggandet varit motorn i konjunkturuppgången de senaste två åren och bilden går igen i Skåne. Under 2005 påbörjades cirka 6 000 lägenheter i länet, en ökning med hela 36 procent mot 2004. Bostadsinvesteringarna i Skåne väntas fortsätta uppåt i år och den höga investeringsnivån består även under nästa år. Under 2007 ser utvecklingen ut att bli bättre i Helsingborg än i övriga Skåne, men bostadsbyggandet är ändå starkt i hela länet, säger Bo Adling, chef för BI i Helsingborg. Byggandet av lokaler har utvecklats svagt de senaste åren, men investeringarna vände uppåt förra året och den positiva trenden verkar hålla i sig. Flera stora kontorsprojekt är planerade i Malmö, liksom flera större affärsprojekt, bland annat i Hyllie och vid Östervärn. Byggandet av offentligt finansierade lokaler ser emellertid lite svagare ut framöver. Offentliga satsningar på infrastrukturprojekt i länet har lett till att investeringsnivån är hög även på anläggningsmarknaden. Arbetena med Citytunneln i Malmö och tunneln genom Hallandsåsen pågår för fullt. Nu väntas även de privata anläggningsinvesteringarna öka i och med att vindkraftverkprojektet Lillgrund påbörjas i Öresund utanför Malmö.  En tydlig tendens är att utländska aktörer allt oftare vinner stora anläggningsentreprenader i Skåne. Den internationella konkurrensen är större vid sådana projekt än t.ex. vid bostadsbyggande. Andelen utländska medlemsföretag ökar i Sveriges Byggindustrier i Malmö. Ungefär vart femte byggföretag som blivit medlemmar de senaste två åren är utländskt, säger Mats Håkansson, chef för BI i Malmö. För kompletterande information ring: Bo Adling, chef BI Helsingborg, 042-24 83 31 eller 0708-18 04 19 Mats Håkansson, chef BI Malmö, 040-35 26 39 eller 0708-35 26 05 Lars Jagrén, chefekonom BI, 08-698 58 62 eller 0708-33 58 68

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch