Pressmeddelande -

Historiskt med ägarlägenheter

Sveriges Byggindustrier (BI) känner stor glädje över att regeringen lagt ett lagförslag så att ägarlägenheter kan införas i Sverige.

- Det är ett välbehövligt steg i rätt riktning mot en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid BI. Vi behöver strukturella reformer som denna, men också en friare hyressättning och en effektivisering av plan- och bygglovsprocessen för att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggandet.

Förslaget innebär att ägarlägenheter införs i nyproduktion från den 1 maj 2009.

- Ägarlägenheter har debatterats sedan i slutet av 1800-talet, därför är det ett historiskt beslut vi står inför. Upplåtelseformen är vanlig i resten av världen och i bland annat Norge och Finland är den väl etablerad. Det är synnerligen på tiden att den införs här också, fortsätter Björn Wellhagen, som också hoppas att regeringen nu tillsätter en utredning för att möjliggöra ägarlägenheter genom ombyggnader och ombildningar samt inte minst frikopplar uthyrning av ägarlägenheter från bruksvärdessystemet.För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen, 0708 99 58 65.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Ca 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch