Pressmeddelande -

Lugnare byggmarknad i Värmland

Det råder högkonjunktur på den svenska byggmarknaden. I Värmland har byggandet ökat mycket starkt de senaste två åren. Under 2006 och 2007 väntas bygginvesteringarna i länet minska, trots att konjunkturen på riksnivå är fortsatt god. Detta visar en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier (BI). På två år har bygginvesteringarna i länet nästan fördubblats. Uppsvinget i Värmland har kommit av stora satsningar på framför allt affärslokaler, men även bostadsbyggandet har tagit fart på allvar de senaste åren. – Det ser ut som om vi har passerat toppen, men investeringsnivån blir ändå mycket god framöver jämfört med för några år sedan. I nuläget har byggföretagen vissa problem att rekrytera arbetskraft. Ur det perspektivet är dämpningen på marknaden positiv, säger Lars Lundblad, chef för BI i Karlstad. Enligt prognosen minskar investeringarna i affärs- och kontorslokaler mot slutet av året när ombyggnaden av Domusfastigheten mitt i Karlstad och projektet Tallmon i Charlottenberg avslutas. Nästa år fortsätter investeringarna neråt på denna delmarknad. Sammantaget försvinner ungefär en halv miljard kronor under dessa två år. – Det är inte ovanligt att byggmarknaden för affärslokaler hämtar andan efter att projekt i denna storleksklass färdigställts, säger Valter Hultén, konjunkturbevakare på BI. Bostadsbyggandet fortsätter dock att ligga kvar på en hög nivå. Förra året påbörjades närmare 650 lägenheter i länet. – De närmaste två åren kommer troligen mellan 500 och 600 lägenheter per år att byggas. Bostadsbyggandet är fortsatt högt jämfört med perioden före 2003, då mindre än 200 lägenheter påbörjades per år. Flera planerade projekt är fortfarande osäkra och kommer alla igång, så kan utvecklingen bli ännu bättre, säger Lars Lundblad. Även för byggandet av offentliga lokaler ser de närmaste två åren ljusa ut. Nya lokaler byggs bland annat för Karlstads universitet. Även de offentliga anläggningsinvesteringarna expanderar när bland annat E18 byggs om både i Karlstad och i Årjäng. – De offentliga satsningarna i länet täcker en betydande del av bortfallet på den privata sidan framöver. Branschen ser ljust på framtiden, avslutar Lars Lundblad. För kompletterande information ring: Lars Lundblad, chef BI Karlstad, 054-12 07 61 eller 0704-22 49 33 Valter Hultén, konjunkturbevakare BI, 08-698 58 47 eller 0709-25 58 47

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Värmland

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch