Pressmeddelande -

Minskade bygginvesteringar i Norrbotten men satsningar på infrastrukturen ger hopp

Den svenska byggkonjunkturen går nu in i en period med lägre tillväxt och detta märks tydligt på bostadsmarknaden. Efter tre år av mycket stora bygginvesteringar i Norrbotten väntas nu en avmattning under 2008 och 2009. Detta spår Sveriges Byggindustrier (BI) i en färsk konjunkturprognos.

Bostadsinvesteringarna i Norrbotten har ökat under de tre senaste åren och uppgick under 2007 till 700 miljoner kronor. Den närmaste tiden förutses en tydlig inbromsning och under 2008-2009 väntas investeringarna minska med över 10 procent.

- Det är positivt att bostadsinvesteringarna ökat under de senaste åren, det ger hopp för länet. Mer oroväckande är att vi nu ser en kraftig nedgång i investeringarna. Kommunerna spelar en avgörande roll för den framtida utvecklingen. Det finns ett antal viktiga åtgärder som kommunerna kan vidta för att underlätta ett ökat bostadsbyggande. Exempelvis genom att hålla en hög mark- och planberedskap samt att vara öppen för nya upplåtelseformer, säger Jan Petschler, regionchef BI Norra Norrland.

Utvecklingen på lokalmarknaden har varit god under ett par år med utbyggnad av köpcenter i bland annat Haparanda och investeringar i stora offentliga projekt, såsom exempelvis Kulturens hus i Luleå. Under prognosperioden fortsätter de privata lokalinvesteringarna att öka medan de offentliga faller tillbaka.

- I dagsläget har många företag fullt upp med att slutföra pågående lokalprojekt och även 2009 ser ut att bli ett bra år. Den osäkra utvecklingen på finansmarknaden gör dock att det finns en risk att stora lokalprojekt nu skjuts på framtiden. Detta gör att det finns en extra osäkerhet i prognosen för lokalinvesteringarna, fortsätter Jan Petschler.

Anläggningsinvesteringarna och industrins bygginvesteringar har varit mycket stora i Norrbotten under de senaste åren. Stora offentliga anläggningsinvesteringar i kombination med en omfattande utbyggnad av gruvindustrin förklarar utvecklingen. Nu väntas industrins bygginvesteringar minska betydligt, medan de offentliga anläggningsinvesteringarna ligger kvar på en hög nivå.

- De offentliga anläggningsinvesteringarna och industrins bygginvesteringar har under de senaste åren svarat för 50 procent av den totala byggmarknaden. Det är positivt att företagen och staten vågar satsa på nyinvesteringar i Norrbotten, det ger hopp om framtiden, säger Jan Petschler.

Byggandet i Norrbotten har under de senaste åren varit ganska jämnt fördelat mellan de största kommunerna Kiruna, Luleå, Haparanda, Gällivare och Boden.

- Skillnaden är tydlig mot många andra län. I Norrbotten är byggandet inte lika styrt av enskilda kommuner. En bred efterfrågan minskar risken för stora svängningar i investeringar och sysselsättning när vi nu går in i lite sämre tider, avslutar Jan Petschler.

För kompletterande information ring:
Jan Petschler, regionchef BI Norra Norrland, tfn 0920-26 09 25 eller 070-256 89 24
Lars-Johan Blom, konjunkturbevakare BI, tfn 08-698 58 47 eller 0709-25 58 47

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Ca 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Norrbotten

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch