Pressmeddelande -

Nackamodellen ”Svartarbetets fiende och den sunda konkurrensens vän”

Under ett seminarium i Almedalen under tisdagen presenterades Nackamodellen som ett bevis på att ID06 fungerar i kampen mot svartarbete. Sveriges Byggindustrier har sedan många år framhållit att svartarbete är ett hot mot den sunda konkurrensen och den säkra arbetsmiljön.

Utvärderingen av försöksprojektet i Nacka visar att kampen mot svartarbete kan vinnas med hjälp av ID06 och krav på månadsredovisning. Nackamodellen utgår från en skattereservation som innebär att alla företag som bedriver entreprenader med Nacka kommun som uppdragsgivare dels är skyldiga att tillämpa ID06, dels varje månad ska redovisa inbetalda arbetsgivaravgifter på personnummernivå till Skatteverket. Skatteverket i sin tur följer sedan upp samtliga transaktioner genom avstämning mot närvaroredovisningen i ID06.

- Genom projektet i Nacka har vi fått bevis på att ID06 är ett effektivt verktyg mot svartarbete och att det krävs lagändringar för att få en optimal och effektiv hantering av insatserna. Det behövs regler om att arbetsgivare ska betala in arbetsgivaravgifter per månad, kopplat till respektive medarbetares personnummer. Det måste också införas regler om personalliggare i byggbranschen och vi ser helst att denna baseras på ID06 fullt ut, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

- Genom Nackamodellen har vi som offentlig beställare av byggentreprenader kunnat känna en säkerhet i att den skattefinansierade byggentreprenadverksamheten hålls ren från svartarbete. Prisbilden på byggentreprenader är oförändrad och antalet anbudsgivare har inte minskat, däremot har entreprenadkedjorna kortats, säger Jan Landström, brottsförebyggande strateg på Nacka kommun.

- Branschens företag är odelat positiva till Nackamodellen eftersom den innebär att de seriösa företagens konkurrenssituation stärks, poängterar Hans Åkerlund, Sveriges Byggindustriers projektledare för Nackamodellen.

- Nackaprojektet har varit väldigt värdefullt, svartarbetet är välorganiserat och det måste även kampen för vitt arbete vara, säger Lennart Berg, direktör vid Ekobrottsmyndigheten.

- Genom Nackaprojektet har vi tydligt visat att samarbete mellan bransch och myndigheter är ett effektivt sätt att motverka svartarbete och stärka den sunda konkurrensen, säger Ulf Hornegård, Rikssamordnare Förebyggande eko Skatteverket.

Sveriges Byggindustrier har genom det frivilliga branschsystem ID06, utvecklat ett verktyg för Identifikation och närvaroredovisning på svenska byggarbetsplatser. I dag har nästan 13 000 företag anslutit sig till ID06 och därigenom försett 230 000 medarbetare med ett personligt ID06-behörighetskort, detta innebär att det blir allt svårare för obehöriga att vistas på svenska byggarbetsplatser. ID06 kopplar samman ett enskilt personnummer med ett organisationsnummer och på så sätt skapas ett kvalitetssäkrat skatteunderlag.

För mer information:

Peter Löfgren, Sveriges Byggindustrier, 070-8210200

Jan Landström, Nacka kommun, 070-4318745

Hans Åkerlund, Sveriges Byggindustrier, 070-4961802

Lennart Berg, Ekobrottsmyndigheten, 070-6828004

Ulf Hornegård, Skatteverket 070-8953401

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • almedalen
  • nackamodellen
  • sveriges byggindustrier
  • id06
  • peter löfgren

Regioner

  • Nacka

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch