Pressmeddelande -

Odell på rätt väg

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att Mats Odells och HSB:s förslag om att införa bosparande för unga är ett steg för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad.

- Många unga ska ta sig in på bostadsmarknaden de närmaste åren, vilket inte är lätt med de strukturella brister som finns i form av en reglerad hyressättning och tidsödande plan- och bygglovsprocess (PBL), säger Björn Wellhagen, expert Husbyggnad på Sveriges Byggindustrier. Här behöver regeringen ta några ordentliga kliv i stället för att småsteppa kring hyreslagstiftningen och PBL.

I förslaget finns också möjlighet till från- och tillval i hyreskontrakt genom att välja olika standardnivå.

- Även detta är ett steg i rätt riktning, men varför inte skapa en ny form av hyresboende där lägenheter hyrs ut med liknande villkor som för en lokal? Då skulle hyresboendet och valfriheten utvecklas än mer, fortsätter Björn Wellhagen.

- BI ställer sig även bakom förenklade byggregler för studentbostäder, vilket kan skapa en bättre flexibilitet på bostadsmarknaden. Vi vet att ungdomskullarna kommer att minska framöver men även konjunktursvängningar gör att efterfrågan på högre utbildning skiftar över tiden. Det är klokt att ta höjd för detta genom att utfärda tillfälliga bygglov för studentbostäder, avslutar Björn Wellhagen.


För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, expert Husbyggnad på Sveriges Byggindustrier, tel 0708-99 58 65.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • sveriges byggindustrier
  • mats odell
  • hsb
  • björn wellhagen

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch