Pressmeddelande -

Offentligt byggande håller upp bygginvesteringarna i nordöstra Skåne

Byggindustrin är inne i en period där en het konjunktur successivt kyls av. I nordöstra Skåne bidrar dock det offentliga byggandet till att investeringarna hålls uppe nästa år. Det visar en färsk regional prognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bygginvesteringarna i Kristianstadsområdet har ökat starkt i år och legat kring 3 miljarder kronor. Under 2012 väntas en lägre tillväxttakt och det är en avmattning inom flera delsektorer.

– Den lokala byggkonjunkturen för kommande år är väldigt osäker och är beroende av att planerade byggprojekt sjösätts enligt plan, säger Anders Fredriksson, chef BI Kristianstad.

Bostadsinvesteringarna minskar medan det offentliga byggandet ökar under 2012. Industribyggnationen väntas bli fortsatt låg och ROT-marknaden har en vikande tendens.

– Nybyggandet av småhus är mycket litet och företag som koncentrerat sig på småhusmontage tar mycket stryk just nu, avslutar Anders Fredriksson.

För kompletterande information, kontakta
Anders Fredriksson, chef BI Kristianstad, 070-22 38 325, anders.fredriksson@bygg.org

Lars-Johan Blom, ansvarig regionala prognoser BI, 08-698 58 47, lars-johan.blom@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • het konjunktur
  • nordöstra skåne
  • anders fredriksson
  • regional prognos

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch