Pressmeddelande -

Presskonferens 2/6 i Karlstad: Hur blir utvecklingen på byggmarknaden under 2010 och 2011 i Värmland?

Vid pressträffen presenteras Sveriges Byggindustriers (BI:s) konjunkturbedömning för bygginvesteringarna i regionen 2010 och 2011.

Byggandet har legat på en relativt låg nivå de senaste fyra åren men under 2010 ökar investeringarna. Vad är förklaringen bakom detta? Vad händer med byggandet av bostäder, affärslokaler och infrastruktur framöver? Vid pressträffen görs även en jämförelse av byggandet i Värmland med övriga Sverige.

I samband med presskonferensen ges också möjlighet till rundvandring på Peab:s arbetsplats där ett vårdboende byggs.

Medverkar gör Lars Lundblad, chef för BI Karlstad, Nils Staffansson, ordförande i Värmlands byggförening och distriktschef på Peab Värmland samt Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på BI.

Välkommen till vår presskonferens!

Tid: kl.10:00

Plats: Storkullegatan 11, Karlstad

 

Meddela oss gärna om du kan komma.
Kontakta Boel Bengtsson, tel 08-698 58 25, mobil 0761-25 72 87, boel.bengtsson@bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Karlstad

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch