Pressmeddelande -

Presskonferens 2 juni om byggkonjunkturen i Västerbottens län

Byggandet i Sverige fortsätter att öka. Hur blir utvecklingen i Västerbotten? Byggandet i Västerbotten har ökat de senaste åren. Vid pressträffen presenteras en konjunkturbedömning för byggandet i länet under 2006 och 2007. Hur viktig är Botniabanan för byggaktiviteten i länet? Vad händer med investeringarna i bostäder och lokaler framöver? Vid pressträffen görs även en jämförelse av byggandet i Västerbotten med övriga Sverige. Medverkar gör Johan Hallberg, chef för Sveriges Byggindustrier (BI) i Umeå, Valter Hultén, ansvarig för regionala prognoser på BI, och Fredrik Isaksson, prognoschef på BI. Välkommen till vår presskonferens! Tid: fredag den 2 juni, klockan 10.00 Plats: Umeå, Botniabanans kontor på Gimonäs, Tegelbruksvägen 9. Meddela oss gärna om du kan komma eller inte. Kontakta presschef Antina-Maria Hessel, tel 08-698 58 25, mobil 0733-14 42 68, fax 08-698 59 00, e-post antina-maria.hessel@bygg.org Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västerbotten

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Presskontakt

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch

Relaterade event