Pressmeddelande -

Presskonferens 22 maj om byggkonjunkturen i Värmlands län

Byggandet i Sverige fortsätter att öka. Hur blir utvecklingen i Värmland? Byggandet har ökat mycket i Värmland de senaste åren, inte minst på grund av stora investeringar i affärslokaler. Vid pressträffen presenteras en konjunkturbedömning för byggandet i länet under 2006 och 2007. Vad händer med lokalinvesteringarna framöver? Hur går det med byggandet av bostäder och infrastruktur? Vid pressträffen görs även en jämförelse av byggandet i Värmland med övriga Sverige. Medverkar gör Lars Lundblad, chef för Sveriges Byggindustrier (BI) Karlstad och Valter Hultén, ansvarig för regionala prognoser på BI. Välkommen till vår presskonferens! Tid: måndag den 22 maj, klockan 11.00 Plats: Sveriges Byggindustrier, Näringslivets hus, Karlstad, Drottninggatan 21 Vi bjuder på en lunchmacka! Meddela oss gärna om du kan komma eller inte. Kontakta presschef Antina-Maria Hessel, tel 08-698 58 25, mobil 0733-14 42 68, fax 08-698 59 00, e-post antina-maria.hessel@bygg.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmland

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch

Relaterade event