Pressmeddelande -

Presskonferens 5 maj om byggkonjunkturen i Skåne

Byggandet i Sverige fortsätter att öka. Hur blir utvecklingen i Skåne? Byggandet i Skåne har tagit fart de senaste åren. Vid pressträffen presenteras en konjunkturbedömning för byggandet i länet under 2006 och 2007. Vad händer med bostadsbyggandet? Hur utvecklas investeringarna i lokaler och infrastruktur? Vid pressträffen görs även en jämförelse av byggandet i Skåne med övriga Sverige. Medverkar gör Mats Håkansson, chef för Sveriges Byggindustrier (BI) Malmö, Bo Adling, chef för BI Helsingborg och Lars Jagrén, chefekonom för BI. Välkommen till vår presskonferens! Tid: Fredag den 5 maj, klockan 10:00 Plats: Sveriges Byggindustrier (Svenskt Näringsliv) Jörgen Kocksgatan 1B, 2:vån, lokal Jupiter Meddela oss gärna om du kan komma eller inte. Kontakta presschef Antina-Maria Hessel, tel 08-698 58 25, mobil 0733-144 268, fax 08-698 59 00, e-post antina-maria.hessel@bygg.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch

Relaterade event