Pressmeddelande -

Presskonferens 9 november om byggkonjunkturen i Halland

Till Nyhetschefen Pressinbjudan Högkonjunktur för byggandet i Sverige. Hur blir utvecklingen i Halland? Vid pressträffen presenteras en regional konjunkturbedömning för byggandet Halland. Hur går det för bostadsbyggandet? Hur ser det ut med byggandet av lokaler och infrastruktur? Vid pressträffen görs även en jämförelse av hur det går för byggandet i Halland jämfört med övriga Sverige. Medverkar gör Kenth Andersson, chef för Sveriges Byggindustrier (BI) Halmstad och Fredrik Isaksson prognoschef på BI Välkommen till vår presskonferens! Tid: onsdagen den 9 november, klockan 10.00 Plats: Sveriges Byggindustrier, Halmstad, Byggmästareförenings Hus, Ljungbergsgatan 28 Meddela oss gärna om du kan komma eller inte. Kontakta presschef Antina-Maria Hessel, tel 08-698 58 25, mobil 0733-144 658, fax 08-698 59 00, e-post antina-maria.hessel@bygg.org  Ja, jag kommer! Nej, jag kan tyvärr inte komma. Men sänd gärna information! Namn: …………………………………………………………………………………… Redaktion/Företag: …………………………………………………………………….. Telefonnummer: ………………………………………………………………………... Faxnummer: ……………………………………………………………………………. E-postadress: ……................................................................................................. Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Presskontakt

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24