Pressmeddelande -

Presskonferens i KIRUNA 1 juni om byggkonjunkturen i Norrbottens län

Byggandet i Sverige fortsätter att öka. Hur blir utvecklingen i Norrbotten? Vid pressträffen presenteras en konjunkturbedömning för byggandet i länet under 2006 och 2007. Byggandet i Norrbotten har länge legat på en låg nivå. Vad innebär gruvindustrins satsningar för byggandet framöver? Hur utvecklas byggandet av andra typer av lokaler, bostäder och infrastruktur? Vid pressträffen görs även en jämförelse av byggandet i Norrbotten med övriga Sverige. Medverkar gör Jan Petschler, chef för Sveriges Byggindustrier (BI) Luleå, Thomas Stenvall, NCC, Valter Hultén, ansvarig för regionala prognoser på BI, och Fredrik Isaksson, prognoschef på BI. Välkommen till vår presskonferens! Tid: torsdag den 1 juni, klockan 10.30 Plats: LKAB i Kiruna, samling i vakten för vidare transport till möteslokal. Meddela oss gärna om du kan komma eller inte. Kontakta presschef Antina-Maria Hessel, tel 08-698 58 25, mobil 0733-144 268, fax 08-698 59 00, e-post antina-maria.hessel@bygg.org Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrbotten

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch

Relaterade event