Pressmeddelande -

Välmenande men feltänkt 2

Sveriges Byggindustrier (BI) betackar sig för ett socialdemokratiskt förslag om att återigen införa ett investeringsbidrag för byggande av hyresrätter, som framfördes i en debattartikel i DN i helgen.

- Det är glädjande att socialdemokraterna visar intresse för byggbranschen, men vi vill ha strukturella förändringar av förutsättningarna kring bostadsbyggandet, inte tillfälliga insatser som snedvrider marknaden, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid BI. Vi vill istället att riksdagen ser till att vi får en friare hyressättning, inför ägarlägenheter och effektiviserar plan- och bygglovsprocessen.

För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Ca 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch