Pressmeddelande -

Välmenande men feltänkt

Sveriges Byggindustrier (BI) vill ha ett permanent avdrag för hushållsnära byggtjänster för att motverka svartarbete. Mona Sahlin och Thomas Östros föreslår i en debattartikel i lördagens DN ett tillfälligt ROT-avdrag av sysselsättningsskäl.

- Vi förordar smidiga och långsiktiga regler för såväl ny- som ombyggnad. Ett avdrag för hushållsnära byggtjänster är ett effektivt sätt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet, vilket bör göras oavsett vilken del i konjunkturcykeln som byggbranschen befinner sig i, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier.


För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Ca 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch