Pressmeddelande -

Viktig signal från Attefall

Sveriges Byggindustrier (BI) uppskattar bostadsministerns tydliga ställningstagande för ett bostadsbyggande utan subventioner.

– Det är viktigt med långsiktiga och stabila spelregler. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på BI.

På DN debatt den 20 december klargör Stefan Attefall regeringens inställning mot subventioner och lovar även tillsätta en utredning om hyresrättens ställning.

– Bostadsministerns artikel väcker hopp om förbättringar på bostadsmarknaden, även om två grundläggande problem är olösta; hyressättningen är fortfarande reglerad och plan- och bygglovsprocessen behöver effektiviseras. De åtgärder som regeringen genomförde under förra mandatperioden i dessa frågor är bara krusningar på ytan. Utan strukturella förändringar där så kommer inte bostadsmarknaden att bli tillräckligt effektiv, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för Husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • sveriges byggindustrier
  • björn wellhagen
  • hyresrätt
  • stefan attefall

Kontakter

Gisela Högberg

Presskontakt Informationschef BI Information 08-698 58 24 BI press Ren Byggbransch