Gå direkt till innehåll
Från Unga Klaras föreställning Girls will make you blush. På bilden Bianca Traum, fotograf: Märta Thisner
Från Unga Klaras föreställning Girls will make you blush. På bilden Bianca Traum, fotograf: Märta Thisner

Pressmeddelande -

Vuxenmakt och barns motståndsstrategier, barnkonvention och scenkonst i skolan

När scenkonsten för barn & unga och skolan möts

Hur kan scenkonsten för barn & unga och skolan mötas? Vad händer när barn gör motstånd mot vuxnas makt? Och hur kommer barnkonventionens införande som lag i Sverige förändra synen på barnet och deras plats i samhället? Det är några frågor som Bibu tillsammans med ett antal aktörer har ställt i samband med att Unga Klara ger sig ut på turné under hösten.

”Vi i skolan har möjlighet att nå alla barn och skapa förutsättningar för alla barn, oavsett bakgrund, nationalitet och socioekonomiska förhållande, att få uppleva scenkonst.” sammanfattar Malin Andersson, biträdande rektor på Rydebäcksskolan i Helsingborg, det samarbete som Bibu tillsammans med Rydebäcksskolan och Dunkers kulturhus har inlett med skolan i höst. Katalysator för samarbetet är Unga Klara som är på både svensk och internationell turné i höst.

En betydande del i samarbetet är det som Bibu och Dunkers gör tillsammans med Rydebäcksskolan i Helsingborg där skolans alla elever kommer få ta del av en scenkonstupplevelse under terminen. Som upptakt anordnades en fortbildningsdag för skolans alla ca 100 lärare och pedagoger den 28 okt. Erika Isaksson, informatör på Backa teater, och Katarina Svenning, lärare på Dammfriskolan i Malmö, samtalade kring hur skolan och scenkonsten kan mötas. Därefter höll Erika Isaksson i en workshop för skolans lärare.

”En av de saker jag tar med mig efter mötet med Erika från Backa teater är att det inte finns rätt och fel inom konsten. Det är tillåtet inom scenkonst, och t o m naturligt, att misslyckas, att våga prova och att göra om. Det är av processen tillsammans med andra människor vi lär oss och det är av våra ”misstag” vi utvecklas. Scenkonst handlar om att vara här och nu – att uppleva i realtid, att fokusera på det som visas och stänga av andra intryck. Det skapar möjlighet att för en stund försvinna in i en annan värld. Scenkonst kan även vara till stor hjälp för att bearbeta svåra frågor och livssituationer som annars kan vara besvärliga att prata om.”, Malin Andersson, biträdande rektor Rydebäcksskolan

Under vecka 46 spelar Unga Klara två olika föreställningar på Rydebäcksskolan samt håller i workshops för både elever och lärare. 


Unga Klara på turné
Unga Klara, Sveriges nationella scen för barn och unga sen 1 januari 2018, har som uppdrag att spela teater för barn och unga, undersökande och forskande utifrån ett barnperspektiv. Under 2019 gör Unga Klara sin första stora riksturné, bland annat med stopp i Helsingborg och Malmö men även internationell turné med besök i bl a New York, Peking och Kapstaden.

När turnén anländer Skåne har ett antal organisationer gått ihop kring vikten av scenkonst för barn och unga. Dunkers kulturhus, Rydebäcksskolan, Inkonst i Malmö, Kulturförvaltningen Malmö Stad och Bibu scenkonstbiennal för barn och unga samverkar och presenterar föreställningar och workshops för elever, fortbildning för lärare, panelsamtal och lunchföreläsning under två fullspäckade veckor, den 11-22 november 2019.


Aktiviteter - föreställningar och workshops:

Föreställningar för Rydebäcksskolan, Helsingborg:
Under vecka 46 högstadieföreställningen Girls will make you blush och De jag egentligen är för mellanstadiet med Unga Klara.
Under höst och vinter på Dunkers kulturhus Tidsfördriv med Kompani Kläng och Pojken och Stjärnan med Teater Sagohuset samt klassrumsföreställningen Hemligt med Banditsagor på skolan.

Föreställningar i Malmö, arrangerade av Kulturförvaltningen Malmö stad
Under vecka 47 högstadieföreställningen X, För att jag säger det för förskolan och mellanstadieföreställningen De jag egentligen är med Unga klara.

Till föreställningarna kopplas även workshops för både elever och lärare. 


Samtal för allmänheten:

Snart har barn en egen lag!
Lunchföreläsning torsdag 21 nov 2019 kl 12.00-14.00 Dunkers Kulturhus, Helsingborg.
Arrangeras av Dunkers och Bibu samt Drottning Blankas gymnasieelever åk 3.

Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i, så vad ska vi med en barnrättslag till? Vad innebär det, vem gäller lagen och vad handlar egentligen barnkonventionen om? Hur ser det ut lokalt och hur är det globalt? Den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, lag i Sverige.

Medverkande:
Åsa Ekman har i mer än 15 år har arbetat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om barnkonventionen.
Bo Wallenberg, chef för skandinaviska barnmissionen ger sin bild av behovet av uppgradering av barnkonventionen i andra delar av världen.


Vuxnas makt och barns motståndsstrategier
Panelsamtal torsdag 21 nov kl 17.00-18.30 på Inkonst, Malmö.
Arrangeras av Inkonst och Bibu.

Över hela världen klimatstrejkar barn. I Sverige blir barnkonventionen en del av lagen. Samtidigt är barn den största grupp i samhället som har minst makt att förändra sina egna liv, men också hur samhället ser ut. “Är en barnledd revolution möjlig?” frågar sig Unga Klara i föreställningen För att jag säger det.

Ett panelsamtal med fokus på vuxnas makt och barns motståndsstrategier, som inleds med en kort introduktion av Åsa Ekman om vad det betyder att barnkonventionen blir lag.

Panelsamtalet tar avstamp i just vuxnas makt och barns motståndsstrategier. Unga Klara har sedan starten arbetat med barnperspektiv och i föreställningen För att jag säger det har de utgått från den senaste forskningen kring vuxnas makt och barns motståndsstrategier. Marie Parker Shaw har regisserat verk för barn och unga på flera av Sveriges scener, t ex den omskrivna föreställningen Vi vet vart du bor, inspirerad av en verklig händelse om en lärare som går på ett nazistmöte och trots elevernas protester får hon stanna kvar på skolan.

Medverkande:
Åsa Ekman, föreläsare och konsult barnkonventionen
Julian Vigil, pedagog Unga Klara
Klas Lagerlund, skådespelare Unga Klara
Moderator Marie Parker Shaw, frilansregissör, tidigare konstnärlig ledare Månteatern

För att se föreställning och vara med på workshop ute på Rydebäcksskolan, kontakta Ingrid Fransson, verksamhetsledare Bibu. Likaså för att komma i kontakt med t ex Rydebäcksskolan eller någon av de medverkande i samtalen den 21 nov på Dunkers eller på Inkonst. 
ingrid@bibu.se
0723-09 15 13

För att se föreställning och vara med på workshop i Malmö, kontakta Minna Ågren, Kulturförvaltningen Malmö.
minna.agren@malmo.se

För mer information om Unga Klara och deras turné, kontakta Unga Klara direkt:
Miranda Rudklint, press- och kommunikationsansvarig
miranda@ungaklara.se
0760-47 99 63

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bibu är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till barn och unga. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud och olika samtalsforum, skapar scenkonstproduktionerna en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under Bibu samlas runt 1 000 deltagare från länder i hela världen för att uppleva unika föreställningar, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Runt 8000 besök från vuxna samt barn och unga görs under Bibu.

Nästa biennal genomförs i Helsingborg 13-16 maj 2020.

Bibu 2020 genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Helsingborg stad. I samarbete med Helsingborg arena och Scen AB där Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs konserthus och evenemangsenheten ingår samt Dunkers kulturhus. Bibu AB som arrangerar biennalen ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ.

Presskontakt

Niklas Borefors

Niklas Borefors

Presskontakt VD/verksamhetsledare 0723 - 09 15 13
Christel Molin

Christel Molin

Presskontakt Senior projektledare/pressansvarig Sverige 00 46 730 87 92 47

Nationell scenkonstbiennal för barn & unga

Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn & unga - är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till en ung publik. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud och olika samtalsforum skapar de en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.