Blogginlägg -

Sök , Google och Word of Mouth

Nyligen släppte Google en studie, ”Think Insights with Google” som handlar om vilken påverkan internet har på varumärkeskonversationer och Word of Mouth och  hur respondenterna påverkades.

Studien visade att fortfarande hela 94 % (WOM) brand impressions utspelar sig ansikte mot ansikte i den så kallade offline världen. Men att internet är den ledande faktorn bakom Word-of- Mouth och den ledande källan av vilken respondenten använder sig av efter samtal om olika varumärken. Mer specifikt är det just Google som är främsta hållplatsen för respondenterna där de letar efter mer information om varumärket.

Även om 94 % av alla konversationer kring varumärken utspelar sig offline, så är det fortfarande internet som konsumenterna vänder sig till för mer information om produkter och varumärken. Särskilt för att göra sökningar på Google.

Studien visar att internet är den ledande faktorn för media, marknadsföring och information gällande varumärken och påverkar (WOM) konversationer i alla tre faser: före-, under- och efter konversationen om ett varumärke. Jämfört med print, tv och radio var internet den främsta källan som respondenterna påverkades av. 

Sök var främsta aktiviteten respondenterna i studien ägnade sig åt i samtliga tre faser: innan en varumärkeskonversation, under en varumärkeskonversation och efter en varumärkeskonversation. Sök låg i genomsnitt på 9 % under samtliga faser jämfört med exempelvis varumärkeswebbsidor, e- commerce webbsidor och sociala medier som låg i genomsnitt på 3 %. Detta sätter SEO och PPC högt på listan för företagens marknadsföringsinsatser.

Naturligtvis handlar det om att hitta en gemensam och integrerad strategi för val av marknadsföringskanaler och därmed fokusera på synergierna vid valda marknadsföringsaktiviteter. Ett exempel på det är synergierna mellan TV medium och sök. I studien visar Google att varumärkesbaserade konversationer som inspirerats eller initierats av TV, ökade användningen av sök som referens eller informationskälla för varumärket. Sök låg då på 15,3% jämfört med varumärkeswebbsidor och andra informationskällor på internet.

Ladda ned studien här

Romanela Polutak,

SEO/ Social Media Account Manager

www.bigmouthmedia.se

Ämnen

  • Webbmedia

Kategorier

  • sök
  • internetmarknadsföring
  • seo
  • ppc
  • sociala medier
  • bigmouthmedia
  • google
  • marknadsföring