Nyhet -

Likviditets- och företagsbarometern #3 - Billhop i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund

Billhop har i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund tagit fram Likviditets- och företagsbarometrar sedan maj 2015. I barometer #3 för Juni 2016 med 1120 svarande småföretagare ser vi sammanfattningsvis att 28% av de svarande företagarna haft ett likviditetsbehov de senaste tre månaderna. Av dem svarar ∼33% att de löst detta behov med hjälp av privat lån, egna insättningar till företaget alternativt lånat pengar av nära och kära eller kunder. +40% oroar sig för likviditeten för resten av året och 33% tror sig fortsatt ha ett likviditetsproblem nästkommande kvartal. 4 av tio företagare kommer ej ta två veckors sammanhängande semester i sommar på grund av att de ej anser sig ha råd eller är rädda att förlora kunder. 40% anser dessutom att politiska beslut påverkar möjligheterna negativt att framgångsrikt bedriva sin verksamhet.

”De flesta företagare har redan den mest kostnadseffektiva likviditetslösningen i sitt kreditkort. Det är väldigt tydligt att tjänster som Billhop fyller en viktig funktion. Vi har en utmaning i att göra dem uppmärksamma på att vi finns”, säger Sebastian Andreescu VD på Billhop.

Hela Likviditets- och företagsbarometern #3 - juni 2016 - 1120 svar - läser du här

Billlhop har i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund tagit fram Likviditets- och företagsbarometrar sedan maj 2015, övriga barometrar hittar du här:

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • företagsekonomi

Presskontakt

Sebastian Andreescu

Presskontakt CEO & co-founder