Pressmeddelande -

Almi Invest slutför en investering i Billhop

Ny betaltjänst eliminerar småföretagarångest!

Företaget Billhop vill hjälpa små- och medelstora företag att lösa tillfälliga likviditetsproblem. Genom att erbjuda en ny tjänst där fakturor betalas med kort kan betalningen senareläggas med upp till två månader. Almi Invest har nu slutfört en investering i Billhop.

En ansträngd likviditet är ett välbekant fenomen för de flesta småföretag. Detta leder för många till en ständig stress över att hinna betala sina leverantörsräkningar i tid. Småföretag erbjuds idag normalt inga andra finansieringslösningar än en checkräkningskredit. Många företag ser därför ingen annan lösning än att sälja sina fakturor till factoringbolagen, som tar betalt genom en riskjusterad procentsats på fakturabeloppet samt uppläggningsavgift.

Entreprenörer behöver en finansiell vän Billhop erbjuder alternativ kortsiktig finansiering som är enklare och helt transparent där samtliga företag betalar samma procentsats, dvs. 2,5 procent på leverantörskostnaderna. Inga ytterligare avgifter tillkommer. Istället för att minska företagets intäkter genom factoring, är det leverantörskostnaden som ökar något, vilken leder till en lägre totalkostnad för företaget. Dessutom belastar man inte kundrelationen vilket kan vara ett problem när man säljer fakturor.

– För att små- och medelstora företag ska kunna växa, bli framgångsrika och skapa arbetstillfällen måste det finnas en finansiell partner som hjälper dem med att lösa likviditeten redan från start. Den rollen verkar få vara intresserade av att ta. Det ska vi ändra på, säger Billhops vd, Sebastian Andreescu.

Företagens kreditkort - en outnyttjad resurs

För de företag som har anslutit sig till Billhops tjänst innebär detta att de kan betala leverantörsräkningar med sitt befintliga betal- eller kreditkort. Därigenom utnyttjas kreditutrymmet på företagarens befintliga kreditkort som ofta annars står outnyttjat. Det här innebär att betaltiden på företagets räkningar förskjuts genom att betal- eller kreditkort i allmänhet har 30-60 dagars räntefri kredittid. Dessutom kan företaget minska behovet att belåna sina kundfakturor genom att istället skjuta upp betalningstidpunkten på sina leverantörskostnader till dess att kundbetalningar kommer in.

– Billhop har identifierat och skapat en lösning på ett viktigt och angeläget problem inom småföretagarevärlden. Det finns knappt någon företagare, inte minst inom kategorin start ups som inte ständigt brottas med likviditetsproblematiken. Jag är övertygad om deras kompetens på området och den tjänst de har kommer bli framgångsrik, säger Johan Crona Investment Manager på Almi Invest.

Själva grunden i Billhops system är baserat på en egen mjukvaruplattform som utvecklats sedan 2011. Företaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva sin verksamhet i enlighet med de regler som gäller för betaltjänsteleverantörer.

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Johan Crona, Investment Manager Almi Invest tel +46 73-984 31 35 johan.crona@almi.se

Sebastian Andreescu, vd på Billhop tel: +46 73-251 51 71 sebastian.andreescu@billhop.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidig fas. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 unga tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Om Billhop

Billhop vill revolutionera hur människor och företag hanterar och betalar räkningar. Billhop låter företag och privatpersoner betala räkningar eller fakturor med kreditkort. På så sätt förlänger man sin betaltid samtidigt som man kan ta del av alla andra fördelar ditt kort erbjuder såsom bonuspoäng etc. Billhop grundades i 2011och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget är en registrerad Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök www.billhop.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • billhop i media

Om Billhop

Billhop vill revolutionera hur människor och företag hanterar och betalar räkningar. 

Billhop låter företag och privatpersoner betala räkningar eller fakturor med kreditkort. På så sätt förlänger man sin betaltid samtidigt som man kan ta del av alla andra fördelar ditt kort erbjuder såsom bonuspoäng etc.

Billhop grundades i 2011och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget är en registrerad Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn.

För mer information besök www.billhop.se.

Kontakter

Sebastian Andreescu

Presskontakt CEO & co-founder