Gå direkt till innehåll
Kryptovalutan Ceeotoo, utgör betalning för minskade CO2-utsläpp när oljefyndigheterna bevaras i marken.
Kryptovalutan Ceeotoo, utgör betalning för minskade CO2-utsläpp när oljefyndigheterna bevaras i marken.

Pressmeddelande -

Genom en unik metod behåller Power One CO2 i marken

Idag kom ett historiskt klimatbesked att ledarna i världens största ekonomi har kommit överens om att verka för ett klimatneutralt EU. Svenska Power One agerar i samma riktning genom att ingå avtal med ett oljebolag i Texas, i syfte att med hjälp av sin nya partner köpa oljefyndigheter i marken och sedan blocka dem från utvinning i evinnerlig tid.

Genom att släppa kryptovalutan Ceeotoo, som kommer att utgöra betalning för minskade CO2-utsläpp, kommer Power One i sitt nya samarbete att dels köpa upp och bevara oljefyndigheter i marken, men Ceeotoo-coinet kommer framför allt att fungera som betalning för minskade utsläpp i andra former. Gemensamt är att ett ton sparad CO2 är värt 100 USD, oavsett i vilken form det än sparas. Att köpa olja och blocka den i marken är dock bara ett komplement till huvudorsaken, nämligen att uppmuntra åtgärder för minskade utsläpp genom att ersätta varje ton sparad koldioxid med Ceeotoo. 1 ton CO2 är vad som släpps ut vid förbränningen av 2,7 fat olja. I marken kostar 2,7 fat olja under 100 dollar varför det är det värde som motsvarar 1 Ceeotoo-coin.

Power One anser att det nu, när hela världens näringsliv fått upp ögonen för klimatfrågan, är dags att sätta ett värde per insparat ton CO2. Istället för att köpa sig till rätten att släppa ut CO2 så kan man nu istället få betalt om man sparar CO2. Då blockchaintekniken lämpar sig för just den här typen av system har därför Power One utvecklat den internationella kryptovalutan Ceeotoo.

Även i Sverige har marknaden för insparat CO2 ökat något jämfört med tidigare år, och med takt med ett ökat intresse från näringslivet blir ett "belöningssystem" som Ceeotoo en viktig uppmuntran och katalysator för en fortsatt minskning.

Ett exempel: Mellan 2017 och 2018 minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige med nästan två procent enligt färsk statistik från Naturvårdsverket. Jämfört med år 1990 har utsläppen minskat med 27 procent år 2018. Vid föregående mätning, avseende skillnaden mellan 2016 och 2017, låg minskningen på 0,5 procent. Årets minskning är alltså nästan fyra gånger större. Totalt släpptes ändå 42 miljoner ton CO2 ut förra året i Sverige. Det är långt över vad jorden klarar av.

För att uppnå Sveriges långsiktiga mål om netto-nollutsläpp senast år 2045 behövs en årlig minskningstakt om hela 5 till 8 procent. Siffrorna ser lite olika ut från land till land, men gäller i princip hela världen. Av denna anledning och i syfte att ge ett ekonomiskt incitament till fortsatt minskade CO2-utsläpp har Power One skapat Ceeotoo.

Ceeotoo att därmed ingå som en uppmuntrande del av det paket av motiv som krävs för att påskynda den nödvändiga omställningen till ett hållbart globalt samhälle. 

https://investments.cmexx.com

Kategorier

Billsettlr AB