Pressmeddelande -

Power One AB lagrar energi i både vatten och vätgas

Det finns en stor efterfrågan på energilagring idag. Solenergi kan bara samlas in på dagtid och därför måste en del av den energi som genereras på dagtid lagras för nattbruk. Det finns flera effektiva sätt att lagra energi idag, och olika lagringsmodeller har olika fördelar och nackdelar.

Batterier är den vanligaste energilagrings principen idag. Litium har en viss miljöpåverkan främst vid tillverkningsprocessen. Därför finns det inte så mycket som talar för den metallen för att förse världen med grön lagring av energi.

Vätgas är ett väldigt rent alternativ som endast behöver ex. solenergi och vatten för att tillverkas. Det är dyrare per lagrad kilowatt än Kinetisk lagring och batterilagring. En av fördelarna med vätgas är dock att den är transportabel till den plats där den behövs. Ex. gruvbolag, fabriker, skoler, osv. Den infrastruktur som nu byggs upp är ett sk. Retur system med tuber innehållande vätgas.

Kinetisk lagring är ett rent alternativ i jämförelse med fossilbränslen som energibärare. så pumpat vatten är idag den mest kostnadseffektiva energilagringen. Det som stoppar den är att den inte lämpar sig överallt utan behovet finns av samtliga gröna former av energilagring.

Förvaring av pumpat vatten är ganska enkel. Grundkonstruktionen består av en övre och en nedre damm. Från den övre dammen går vattnet genom en rörledning ansluten till en turbingenerator, precis som i alla vanliga vattenkraftverk. Skillnaden är att turbinen i en pumpad lagringsanläggning kan omvandlas till en pump på dagtid för att pumpa vatten tillbaka till den övre dammen - för nattbruk.

För pumpad vattenlagring av energi finns en total lagringspotential på cirka 22 miljoner GWh över hela världen. Dessa häpnadsväckande siffror kommer från en rapport som nyligen släppts av professor Andrew Blakers och andra forskare med Australian National University's RE100 Group.

"Pumpat vatten utgör redan 97% av ellagring över hela världen på grund av den låga kostnaden", säger ANU, "och andelen vind- och solceller i elnätet ökar avsevärt".

Den enorma lagringspotentialen är ungefär hundra gånger större än vad som krävs för att stödja ett 100% globalt förnybart elsystem", säger ANU. En ungefärlig guide till lagringskraven för 100% förnybar el, baserat på analys för Australien, är 1 GW effekt per miljon människor med 20 timmars lagring, vilket motsvarar 20 GWh per miljon människor.

Konceptet har utvecklats av det australiensiska universitetet och är baserat på småskalig PWS med ett par reservoarer, åtskilda med en höjdskillnad mellan 300 och 700 m, och förenade av ett rör med en pump / turbin. Vatten cirkulerar mellan de övre och nedre behållarna i en sluten slinga för att lagra och generera kraft. Stationerna kan ha en lagringstid på 4 till 20 timmar och ett sådant nätverk av småskaliga PWS tillhandahåller tillräcklig lagringskapacitet för att stabilisera tillgången och säkerställa en stabil leverans från 100% förnybara energikällor.

Dessa mindre versioner av PWS är mao. ett billigt, pålitligt och hållbart alternativ för lagring av energi. Det enda som krävs är vatten och höjdskillnad. Metoden är därmed beroende av den naturliga terrängen, och fungerar i naturligt kuperade regioner.

Vissa energiföretag har tagit fasta på detta och utvecklat dessa små PWS till ett hållbart alternativ för lagring i områden med naturliga förutsättningar. Exempelvis har det svenska energiföretaget Power One, som är specialiserat på elektrifiering av afrika och dess enormt stora tillväxtmarknad på energi/lagrad energi. Nu utvecklar Power-One en kombinerad integrerad lagring i både PWS och vätgas för sina projekt i Östafrika (Pilot område). På så sätt kommer kostnadseffektiviteten nästan att fördubblas, samtidigt som Power-One kan leverera energi både dag som natt till sina kunder.

Att användas sig av den kombinationen som Power-one gör att vi når större områden och marknader för lagrad energi.

Välkommen att vara med på en spännande resa inom grön energi där det finns en enorm potential att göra gott för planeten, samtidigt som utvecklingen snabbas på i utvecklingsländer. Inom detta segment finns det pengar att tjäna samtidigt som man bidrar till en mer livskraftig miljö.

Ämnen

  • Energifrågor

Power One AB är ett energibolag som ligger i framkant på den globala utvecklingen. Just nu pågår en emission där allmänheten har möjlighet att investera i bolaget. Under Q32020 räknar ledningen med att bolaget är noterat. www.poweroneburundi.com