Pressmeddelande -

Power One lanserar framtidens förmodligen mest intressanta affärsidé

Det svenska start-up bolaget Power One Burundi AB planerar att under nästa vecka lansera framtidens förmodligen mest intressanta affärsidé. Den baseras på en innovativ vinstmodell i syfte att aktivt vara med och bidra till utvecklingen av ett hållbart klimat för kommande generationer.

Arbetet med att rädda vårt klimat brådskar och Power One är redan idag engagerat i samhällsutvecklingen, ett arbete som kommer att intensifieras under kommande månader. Redan nästa vecka planerar bolaget att lansera nästa steg i utvecklingen.

Power One bygger verksamhet och nätverk över gränserna och kontaktats återkommande av olika aktörer för samhällsutvecklingsinsatser och globala samarbeten.

www.invetsments.cmexx.com