Gå direkt till innehåll
Det behövs företag med visionära affärsidéer om hur klimatet kan räddas genom minskade CO2 utsläpp.
Det behövs företag med visionära affärsidéer om hur klimatet kan räddas genom minskade CO2 utsläpp.

Pressmeddelande -

Power One - På rätt plats i rätt tid, för klimatet

Det behövs nu företag och aktörer som kan omsätta visionära affärsidéer om hur klimatet kan räddas genom minskade CO2 utsläpp samt har förmåga att omsätta dessa till konkreta handlingar, tjänster och produkter vilka förenar hållbar ekonomisk, social, ekologisk och teknisk tillväxt med klimatutmaningarna.

Resultatet av det avslutade klimatmötet i Madrid blev urvattnat då länderna inte kunde enas om synen på utsläppshandeln. Däremot uteblev det totala fiaskot eftersom man kom överens om att klimatlöften ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas samt att politiken ska ligga i linje med forskningsresultaten vilka Power One beaktat i sin affärsmodell om minskade CO2-utsläpp.

Greta Thunberg som av tidningen Time blivit utsedd till världens mest inflytelserika person med

den ”största rösten inom den största frågan” som planeten står inför talar om vikten av att ta till sig forskningsresultaten och konkret arbeta för att omedelbart minska de globala CO2 utsläppen. Power One agerar på detta och skapar en klimatanpassad affärsmodell genom att sätta ett värde per insparat ton CO2. Istället för att köpa sig till rätten att släppa ut CO2 så kan man nu istället få betalt om man sparar CO2. Genom att tillämpa blockchaintekniken för just den här typen av affärsmodeller har Power One utvecklat den internationella kryptovalutan Ceeotoo.

EU-länderna som tillsammans representerar världen största ekonomi är överens om att arbeta för ett klimatneutralt EU om 30 år med målet att redan i vår lagstifta om klimatneutralitet till år 2050. Power One noterar att efterfrågan på energi i världen är mycket stor och intresset för förnyelsebar energi ökar i snabb takt och genom att beakta både energibehovet men även verka för minskade CO2 utsläpp arbetar Power One redan idag i linje med EU´s målbild.

Sammanfattningsvis genom att investera i det svenska start-up bolaget Power One Burundi AB pågående nyemission, fram till den 20 januari 2020, bidrar bolagets växande skara av klimat- och affärsmedvetna investerare till att redan idag vara med att konkret förverkliga EU´s målbild och hörsamma Greta Thunbergs budskap om att ta till sig forskningen och börja agera för att skapa hållbara lösningar och därmed möjliggöra för framtida generationer att leva på jorden.

https://investments.cmexx.com

Kategorier

Billsettlr AB