Gå direkt till innehåll
Först ut i Binosights konsultsatsning är David Hofverberg och Sara Wolff som båda har lång erfarenhet av mätning, analys och verksamhetsutveckling i byggrelaterad verksamhet.
Först ut i Binosights konsultsatsning är David Hofverberg och Sara Wolff som båda har lång erfarenhet av mätning, analys och verksamhetsutveckling i byggrelaterad verksamhet.

Nyhet -

Nytt konsulterbjudande ska lyfta kvalitetsarbetet i byggprojekt

Binosight lanserar nu ett nytt konsulterbjudande för kunder som vill lyfta kvalitetsarbetet i sin projektverksamhet med hjälp av PQi. Binosights kunderbjudande täcker nu hela kedjan från PQi-verktyget för automatiserad datainsamling, med kostnadsfri support, till konsultstöd för att stötta kunder med analys, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.


- Vi är verkligen glada över att kunna välkomna två erfarna verksamhetskonsulter till Binosight. Jag är helt övertygad om att de kommer att tillföra stora värden till våra kunder. Detta oavsett om det gäller att bidra till att förbättra enskilda byggprojekt eller verksamhetsutveckling på portföljnivå, säger Thomas Samuelsson, vd på Binosight.

Sara Wolff är beteendevetare med över 20 års erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling. David Hofverberg är beteendevetare och civilekonom med mer än 15 års erfarenhet av mätning och verksamhetsutveckling, samt på senare år även samverkansledning. Båda har stor erfarenhet av PQi från ett flertal kundföretag.

Tillsammans kommer de bland annat att leverera följande tjänster:

#1 Fördjupad PQi-dataanalys

En fördjupad analys av resultatet från en PQi-mätning som ökar förståelsen för sambanden mellan olika delar av mätresultaten. Analysen förtydligar projektets styrkor, svagheter och identifierade riskområden. Med ett anpassat återkopplingsbrev till alla projektdeltagare säkerställs att insikter och lärdomar sprids i projektet.

#2 Förbättringsworkshop

Med avstamp i en fördjupad PQi-dataanalys samlas projektledningen för en väl förberedd workshop. Gruppen får hjälp att reflektera över och borra i mätresultatet. En övning som hjälper till att sätta fingret på vad projektet behöver fokusera på i sitt förbättringsarbete för att minska riskerna.

#3 Erfarenhetsworkshop

Med stöd av resultatet från upprepade mätningar, efter ett projektskede eller i slutet av projektet, involveras projektet i en workshop. Med PQi-resultatet som underlag hjälps man åt att identifieras lärdomar och framgångsfaktorer att ta med sig in i nästa skede eller nästa projekt.

#4 Samverkansledning med PQi-stöd

Med expertis inom PQi och stor erfarenhet av samverkansledning skapas goda förutsättningar för att lyfta samverkan i projektet till en hög nivå. En PQi-mätning i sig skapar engagemang då den involverar alla i projektet. Mätresultatet ger sedan en utmärkt grund för dialog och ökad förståelse för varandras roller och upplevelser.

#5 Portföljanalys

En organisation som mäter många projekt med PQi sitter på en guldgruva av information. Genom en kvalificerad analys på portföljnivå identifieras gemensamma styrkor och svagheter i projekten i portföljen. Ger ett bra faktaunderlag för verksamhetsutveckling. Möjliggör även systematisk uppföljning av strategier och mätbara verksamhetsmål.

#6 Kvalitetssäkrad projektmätning

För den som vill att någon annan håller i alla delar före, under och efter en PQi mätning finns hjälp att få. Från start till mål. Med planering, anpassning av enkät, eventuell förklassificering av respondenter, information till projektdeltagarna inför mätning och säkerställande av god svarsfrekvens för kvalitetssäkring av data.

För mer information, kontakta:

David Hofverberg, Senior Verksamhetskonsult & Samverkansledare

070 668 66 73

david.hofverberg@binosight.com

Sara Wolff, Senior Verksamhetskonsult

Tfn 023 - 66 77 202, Mob 070 - 939 28 91

sara.wolff@binosight.com

Thomas Samuelsson, vd Binosight AB

073 707 15 56

thomas.samuelsson@binosight.com

--------------------------------------------------------

PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard. Några av Binosights kunder är Fabege, ByggPartner, Akademiska Hus, ByggDialog, Regionfastigheter Dalarna, Balticgruppen, Oljibe, Statens Fastighetsverk, Vasakronan och Trafikverket.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd Binosight 073-707 15 56

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
S:t Olofsgatan 9-11
753 21 Uppsala
Sverige