Gå direkt till innehåll
Ulrika Videli är affärschef på Vestia Construction och deras kontaktperson i hållbarhetsfrågor, här tillsammans med kollegorna Tobias Söderberg och Peter Söderberg.
Ulrika Videli är affärschef på Vestia Construction och deras kontaktperson i hållbarhetsfrågor, här tillsammans med kollegorna Tobias Söderberg och Peter Söderberg.

Nyhet -

PQi och EMI – Vestias nyckeltal för framgångsrika projekt

- Allt hänger ihop. Om våra medarbetare känner att de utvecklas, vet sitt värde och är engagerade, gör de ett bra jobb. Medarbetarnas mående mäter vi med EMI (Engagerad Medarbetar Index). Vårt dagliga arbete sker dock ute i projekten. Med PQi (Project Quality Index) fångar vi in våra kunders och medarbetares upplevelse av hur projekten fungerar. Båda dessa nyckeltal är centrala för att säkerställa att vi levererar bra projekt till våra kunder, berättar Ulrika Videli, affärschef på Vestia Construction.

Göteborgsbaserade Vestia Construction är en byggentreprenör som uteslutande arbetar i partnering med sina kunder och underentreprenörer. År 2023 omsatte de 1,4 miljarder kronor. Bolaget präglas av starka värderingar och har stort fokus på att involvera och samarbeta med alla projektmedlemmar. I Vestias senaste hållbarhetsrapport kan man läsa att man under 2023 börjat mäta kvaliteten på sina projekt med PQi.

Vestia har tecknat avtal med Binosight med målet att successivt börja mäta alla sina projekt framöver – varför?

- Svaret är enkelt – för att kunna bli ännu bättre, menar Ulrika. Vi vill bli ännu bättre på att leda och styra våra projekt. Vi vill också kunna arbeta med erfarenhetsåterföring från projekten på ett mer systematiskt sätt. Med PQi får vi upp frågorna på bordet och det blir väldigt tydligt vad vi behöver jobba med. Vi får enhetliga nyckeltal för samtliga projekt som vi dessutom kan följa på aggregerad portföljnivå. Med PQI möjliggör vi samma språk internt oavsett projekt och dessutom samma språk som branschen i övrigt.

Hur har kvalitetsmätning med PQi mottagits ute i projekten så här långt?

- Bra tycker jag! Vi har genomfört mätningarna i samverkan med kunden och gått igenom resultatet tillsammans. Det har uppskattats av kunderna och övriga samarbetspartners inom projektet och har bidragit till att de blivit mer involverade. Även internt inom Vestia har mätningarna tagits väl emot. Det blir mycket lättare att hantera sakfrågor i projektet när man ser resultatet svart på vitt. Sedan finns det givetvis de som initialt inte ser värdet av att mäta projektkvaliteten. Här jobbar vi med goda exempel för att synliggöra även den ekonomiska vinsten av ett transparent mätetal som PQI.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt

Ulrika Videli, som förutom rollen som affärschef även är kontaktperson för företagets hållbarhetsarbete, återkommer ofta till vikten av att se sammanhang och att ”allt sitter ihop”.

- Ja, jag tycker om att se sammanhang – kopplingen mellan operativa och strategiska frågor. Allt vi gör behöver ett syfte och vi ska känna stolthet över det som vi själva bidrar med, stort som smått, för att uppnå det syftet. När vi på Vestia bygger en byggnad så medverkar vi i samhällsutvecklingen. Det är inte bara en byggnad. Det är en skola som våra barn ska tillbringa sina dagar i eller en simhall de skall använda.

- Många tror att hållbarhet är något man gör vid sidan om. Men hållbarhet är ju det vi gör varje dag i våra projekt. När vi gör arbetsmiljöronder i projekten, eller tar in praktikanter, arbetar vi med social hållbarhet. När vi jobbar med ekonomistyrning och fakturauppföljning i projekten är det en del av vårt ekonomiska hållbarhetsarbete. Sunt arbetsklimat, sunt affärsklimat… allt vi gör handlar om hållbarhet. För många är detta inte tydligt. Därför har vi arbetat med att paketera vårt dagliga arbete i olika hållbarhetsområden, så att vi lättare kan nå ut vad hållbarhet faktiskt är för den enskilda medarbetaren.

Är ”social budget” nästa steg?

Ulrika berättar att vissa beställare numera har en klimatbudget som jämställs med den ekonomiska budgeten. Hon menar att nästa steg kanske kan vara social budget som ligger i paritet med den ekonomiska och klimatmässiga budgeten.

- Det sociala perspektivet ligger ofta med som en målsättning, men jag tänker att den behöver lyftas än mer. Det räcker inte att ha ett övergripande mål om ”noll olyckor”. Här ser vi att PQi kan ge oss bra nyckeltal inom PQi-områdena Arbetsklimat och Säkerhetsklimat.

Vestia ingår i SSEA Group och ägs av Ratos. Ett av Ratos kärnvärden är ”Allt handlar om människor”. På vilket sätt genomsyrar det Vestias arbete?

- Att allt handlar om människor är väldigt centralt i Vestia, menar Ulrika. Det är en inställning som är tydligt uttalad på koncernnivå och Vestias affärsmodell bygger på samarbetet mellan människor. Det är därför vi bara arbetar i partnering eller samverkansentreprenader sedan 2016. Rätt människor, rätt organisationer och rätt samarbetspartners är själva nyckeln till att vi kan leverera en bra slutprodukt.

- Apropå ekonomisk hållbarhet så fokuserar vi mycket på ekonomistyrning i våra projekt. Vi tar löpande fram bra ekonomiska underlag för våra kunder som de kan ta beslut på. Våra ekonomiska underlag bygger på att vi har bra rutiner och en tydlighet gentemot våra samarbetspartner. Denna fråga är central för att kunna arbeta ekonomiskt hållbart i projekten, avslutar Ulrika.

För mer information, kontakta:
Thomas Samuelsson, vd Binosight AB
Tel: 073 707 15 56
thomas.samuelsson@binosight.com

Ulrika Videli, affärschef Vestia Construction AB
Tel: 070 601 23 67
ulrika.videli@vestia.se

--------------------------------------------------------

PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard. Några av Binosights kunder är Fabege, Vestia, ByggPartner, Akademiska Hus, ByggDialog, Regionfastigheter Dalarna, Balticgruppen, Oljibe, Statens Fastighetsverk, Vasakronan och Trafikverket.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulrika Videli

Ulrika Videli

Affärschef Vestia Construction 070 601 23 67
Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd Binosight 073-707 15 56

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
S:t Olofsgatan 9-11
753 21 Uppsala
Sverige