Gå direkt till innehåll
Genom att mäta säkerhetsklimatet och åtgärda brister tidigt i projekten kan risken för olyckor minska.
Genom att mäta säkerhetsklimatet och åtgärda brister tidigt i projekten kan risken för olyckor minska.

Pressmeddelande -

Ny säkerhetsmätning minskar risken för olyckor i byggprojekt

Nu är det möjligt att mäta säkerhetsklimatet på byggarbetsplatser. Enkelt, digitalt och standardiserat på 14 språk med hjälp av byggsektorns mätverktyg PQi. Den nya mätningen hjälper till att fånga upp signaler på säkerhetsbrister tidigt i projekten. Därmed läggs grunden för att agera proaktivt i stället för att tvingas konstatera att olyckan redan varit framme.

– Alla som suttit i ett fikarum på tung industri har säkert sett kaffemuggarna med budskapet ”Safety First”. Andemeningen är att personsäkerheten är viktigast av allt. Inom industrin accepteras inte att man genar för att klara produktionsmålen. Eller att medarbetarna kan bryta mot säkerheten utan att bli tillsagda. Byggbranschen generellt har en bit kvar innan man uppnår samma säkerhetskultur som våra främsta industriföretag. Ett enkelt och standardiserat sätt att mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt har legat högt upp på mångas önskelista. Det känns väldigt meningsfullt att kunna bidra till den sociala hållbarheten i projekten, berättar Thomas Samuelsson, vd på mjukvarubolaget Binosight.

Så ska den negativa trenden brytas

Statistiken bekräftar den dystra sanningen att bygg är en av de allra farligaste branscherna att arbeta i. I snitt dör närmare tio personer per år på våra byggen. Ett av branschinitiativen som tagits för att bryta trenden är bildandet av den ideella föreningen Håll Nollan.

Binosight har nu tillsammans med Håll Nollan utvecklat en ny enkät för att mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt. Mätningen baseras på åtta standardiserade frågor som utvecklats tillsammans med specialister inom arbetsmiljö och säkerhet. Frågorna är testade i byggprojekt och statistiskt validerade. Tillsammans utgör de ett mått, kallat ”Säkerhetsklimat”, som tar tempen på säkerhetsbeteende i projekten. Mätning av säkerhetsklimat ingår nu som en standardkomponent i mätverktyget PQi.

"För att höja säkerheten på våra byggarbetsplatser måste alla involveras"

– För att höja säkerheten på våra byggarbetsplatser måste alla involveras. Detta är dock lättare sagt än gjort i ett projekt där människor från en mängd olika företag, och som talar ett flertal olika språk, måste samverka. Att avgränsa mätning av säkerhetskulturen till bara svenska och engelska är redan överspelat i dagens multikulturella projekt. Därför har vi översatt säkerhetsfrågorna till alla de 14 språk som hanteras i PQi. Vi ser att detta kommer att bli ett kraftfullt verktyg för projektledningar som vill agera proaktivt och fånga upp brister i säkerhetsklimatet innan olyckan är framme, säger Thomas Samuelsson.

För mer information, kontakta Thomas Samuelsson, Vd på Binosight. thomas.samuelsson@binosight.com, 073-707 15 56


FAKTA OM MOLNTJÄNSTEN PQi

Mer information: https://sv.wikipedia.org/wiki/PQi

Ämnen

Kategorier


Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Kontakter

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd 0737071556

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala
Sverige