Gå direkt till innehåll
Nu avslöjas resultaten i PQi-rapporten 2022
Nu avslöjas resultaten i PQi-rapporten 2022

Pressmeddelande -

PQi-rapporten 2022: Området där hälften av projektdeltagarna är missnöjda

PQi-rapporten 2022 släpptes på eventet Det Goda Projektet 29 november. I rapporten har Binosight analyserat svar från 167 projekt som mätts med mätverktyget PQi. Över 8 000 personer har fått komma till tals. Vilka är de största förbättringsområdena i projekten?


– När vi började titta på våra data såg vi tydligt två områden som stack ut, säger Olivia Samuelsson, statistiker på Binosight. Det var kvaliteten på förfrågningsunderlagen och planeringen i projekten.

Områdena där flest efterfrågar förbättring

Nästan hälften – 45% – av respondenterna efterfrågar förbättring vad gäller förfrågningsunderlagen. Och en tredjedel – 32% – tycker att planeringen i deras projekt behöver förbättras.

– Vi bröt även ner resultatet på undergrupper för att se om det fanns skillnader i hur t ex en entreprenör kontra en byggherre upplevde förfrågningsunderlagen.

Vad gäller förfrågningsunderlaget är det inga större skillnader mellan de olika undergrupperna. Man är lika missnöjd oavsett om man är byggherre, entreprenör eller konsult.

Tittar man däremot på frågan om planering ser man stora skillnader mellan olika roller i projektet. 26% av alla chefer/ledare efterfrågar bättre planering i projektet. För tjänstemän, till exempel projektörer, administratörer eller experter, är andelen 35 %. För yrkesarbetarna är andelen hela 48 %.

Rapporten avslutas med ett avsnitt som fokuserar särskilt på slutkunder och brukare – de som vi faktiskt bygger för. Där visar mätresultaten att var tredje slutkund upplever att projektet inte har tillräcklig kunskap om deras behov. Och att var fjärde efterfrågar mer information under projekttiden


– Vi ville visa på utmaningarna som finns, men också lyfta de goda exemplen och hjälpa läsare som känner igen sig i problembilden, säger Andrea Byding & Olivia Samuelsson som tagit fram rapporten.

Överraskande samstämmighet hos experter

– För att ge läsaren mer förståelse för resultaten har vi även låtit experter och personer som lyckats väl med dessa områden i sina projekt kommentera resultaten. Vi ville visa på utmaningarna som finns, men också lyfta de goda exemplen och hjälpa läsare som känner igen sig i problembilden. Något som överraskade oss under framtagandet av rapporten var just hur vissa nyckelord återkom i alla intervjuer, oavsett vilken infallsvinkel vi hade i dem. Tidig involvering och tät dialog nämns flera gånger i olika varianter. Även tillit, långsiktiga samarbeten och att minska detaljstyrning är ord som återkommer. Och då har vi bara skrapat på ytan, säger Andrea Byding, hållbarhetsansvarig på Binosight.

– Vi ser rapporten som ett första smakprov på vad våra data kan tillföra vad gäller kunskap om branschen. Det finns oerhört mycket mer insikter att gräva fram. Vi har också ett samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet. Forskarna Per-Erik Eriksson och Johan Larsson har varit med oss redan från starten och bland annat hjälpt oss att bygga upp mätmodellen. De har tillgång till anonymiserade data från alla mätningar för att kunna göra djupare analyser av hur branschen mår. Det ska bli väldigt spännande att se vad det visar längre fram.

Nyfiken på rapporten i sin helhet? Ladda ner den nedan under "Relaterad media"

Fakta PQi-rapporten 2022

8055 projektdeltagare, varav 1200 yrkesarbetare, 2200 projektörer, 2600 chefer/ledare, 400 brukar- /hyresgästrepresentanter

167 projekt, 248 mätningar

Topp 5 områden efterfrågad förbättring bland projektdeltagare:

45% Kvalitet på förfrågningsunderlag

33% Projektplanering

31% Kunskap om kundbehov (hyresgäst/brukare)

23% Information under projekttiden (hyresgäst/brukare)

22% Kontroll av handlingar

Ämnen

Kategorier


Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Kontakter

Thomas Samuelsson

Thomas Samuelsson

Presskontakt Vd 073-707 15 56

Relaterat innehåll

Världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt

Binosight leder utvecklingen av PQi - världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Utvecklingen sker i samverkan med branschorganisationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet. Målet är att etablera PQi som branschstandard för projektkvalitet, på en internationell marknad.

Binosight
S:t Olofsgatan 9-11
753 21 Uppsala
Sverige