Nyhet -

Den skogliga bioekonomin presenteras

Vi har haft besök från Tyskland, Belgien, Nederländerna, Grekland och Italien när vi ordnade projektmöte för MUSIC* i september. För att ge en bättre förståelse för hur den skogliga bioekonomin i Norra Sverige fungerar besökte vi en slutavverkning utanför Täfteå. Vid Sävar Såg fick vi se hur en timmerstock förädlas till plank och bräder och vid Dåva Kraftvärmeverk hur sågspån och bark används för värme och grön elproduktion.

Besökarna var mycket intresserade och frågvisa. Vi berättade om hur skogarna sköts och ägs, vilka trädslag vi har och hur den europeiska klimatpolitiken kan försvåra eller göra det omöjligt för oss att använda primär råvara från skogen. Vi diskuterade kolinlagring och brukande av boreala skogar, hur skogsägarföreningar fungerar och konstaterade att det finns stora kulturella skillnader i hur vi ser på brukande. En representant menade att ingen i hans land skulle acceptera att ta en kostnad för plantering år ett för att sedan vänta på vinsten i 90 år. Något som är både självklart och lagstiftat hos oss. Vid industrierna arbetade både kvinnor och män, vilket förvånade och inspirerade. Att få se skogsbruk i verkligheten lämnade ett positivt starkt intryck i kontrast till det som kommuniceras inom EU. Vi tackar våra värdar Norra Skog och Umeå Energi.

* FAKTA OM MUSIC
MUSIC (Market Uptake Support for Intermediate Bioenergy Carriers) syftar till att underlätta användningen av förnybar energi genom att utveckla logistik för biomassabaserade energibärare. BioFuel Regions uppgift är att stödja en marknadsuppbyggnad av pyrolysolja och torrefierat material (ökad energitäthet och värmevärde genom upphettning) inom EU. Detta innefattar såväl produktion, transporter, förädling samt slutanvändning.

Tillsammans med Finland kommer vi att titta på var fler anläggningar kan lokaliseras och hur dessa kan samordnas med befintliga industrier samt hur transporter till slutförbrukare kan samordnas och effektiviseras. Projektet har en total budget på 3 M Euro och leds av BTG (Biomass Technology Group) i Holland. I projektet medverkar 16 partners över hela EU och pågår 2019 till 2022 samt finansieras helt av Horizon 2020.

KONTAKTPERSON
Magnus Matisons, BioFuel RegionÄmnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • bioekonomi
  • fossilfritt

Kontakter

Barbro Kalla

Presskontakt Kommunikatör och projektledare 070-683 04 27