Gå direkt till innehåll
Studenter förtydligar elbilarnas totalkostnad för beställare

Nyhet -

Studenter förtydligar elbilarnas totalkostnad för beställare

Civilingenjörsstudenter från programmen Industriell ekonomi och Teknisk fysik från Umeå universitet har tagit fram en modell där miljöaspekter kan vägas in i totalkostnaden för bilägande (TCO), vilket ger bättre beslutsunderlag för val av fordon.

I dialoger med kommuner, organisationer och företag får vi ofta höra att många tror att elbilen är ett dyrare alternativ på grund av dyr inköpskostnad. Men vi vet att när alla kostnader för ägandet vägs in så är det inte så. Faktum är att i många fall är elbilen det billigaste alternativet samtidigt som den motsvarar högt ställda krav på hållbarhet, säger Lena Jonsson, BioFuel Region.

I modellen kan även kostnader för klimat och hälsa vägas in för att tydliggöra samhällsekonomiska kostnader och bästa miljöval för beställare i kommunorganisationen vid byte/beställning av fordon. Detta är en aspekt som ofta saknas i TCO-modeller trots dagens fokus på hållbarhet i organisationer och kommuner.

− Det känns riktigt kul att få utmana studenterna med en uppgift som kan vara av värde för de fordonsansvariga ute i kommunerna. Om vi får möjlighet att implementera den modell som studenterna tagit fram så kan vi få ett riktigt bra beslutstöd för beställare i kommun- och regionorganisationen som tydligt visar både kostnad och den samhällsekonomiska kostnad som deras fordonsval ger. Det blir nästan som nudging på organisationsnivå, säger Johan Lagrelius på BioFuel Region som var uppdragsgivare för studenterna.

Nytt nätverk för erfarenhetsutbyte

Arbetet slutredovisades i början på juni och kommer att presenteras för det nätverk som nyss startats inom projektet SiSL Mellersta Norrland för erfarenhetsutbyte mellan personer som jobbar med fordonsfrågor i kommun och region i Jämtlands och Västernorrlands län.

Det roligaste med vårt projekt har varit att hjälpa till att utveckla en modell som kan vara till nytta för kommunerna. Totalkostnadsmodellen som vi i projektgruppen har utvecklat hoppas vi också kommer kunna hjälpa kommunerna att spara pengar vid fordonsinköp. Speciellt roligt har det varit att undersöka och förstå ett samhällsproblem för att sedan lösa det, berättar Petter Persson, civilingenjörsstudent på Umeå universitet

Sex civilingenjörsstudenter från programmen Industriell ekonomi och Teknisk fysik från Umeå universitet tog på uppdrag av BioFuel Region fram en modell för hur man kan använda totalkostnaden för bilägande (TCO) för att tydligare visa för beställare hur kostnaderna för ett fordonsägande faller ut. Studenterna fick utgå från uttömmande fordonsdata från Örnsköldsviks kommun, som var en av uppdragsgivarna, och intervjuade också fordonsansvariga i flera kommuner.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Johan Lagrelius

Johan Lagrelius

projektledare SiSL Västernorrland laddfordon och laddinfrastruktur +46 70 345 25 56

- för ett ofossilt norra Sverige

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.

BioFuel Region
Storgatan 35
903 25 Umeå