Pressmeddelande -

Dyrare olja banar väg för nya alternativ

Dyrare olja banar väg för nya alternativ

- Ta tillvara på affärsmöjligheterna när biogasbranschen växer

En allt osäkrare oljemarknad och det högt ställda målet för en fossilfri fordonsflotta 2030 innebär ökande affärsmöjligheter för nya branscher inom förnybara drivmedel. Vi ordnar en träff i Piteå för att hålla en mycket viktig diskussion om hur biogasen kan bidra till detta och stärka företag och samhälle i vår region.

Nuläge, trender, svenska erfarenheter, entreprenörer, workshop, mingel och ”skitsnack” utlovas då BioFuel Region är medarrangör under Nolia Energi & Miljö- vecka, v. 46 i Piteå.

Råvaran finns, tekniken finns, entreprenörerna finns. Vi kommer här att tydliggöra vilka samhällsvinster och affärsmöjligheter som biogasen ger norra Sverige. Nu lägger vi grunden för en färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Seminarierna genomförs 14 till 15 november.

Några av föredragshållarna är Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco, Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige, Karin Stenlund, affärsområdeschef på Trollhättan Energi, Tarmo Pohjonen, VD Processkontroll AB och P-O Karlsson, Biosling.

Biogasdagarna i Piteå vänder sig till beslutsfattare, politiker, tjänstemän och närings-idkare inom bland annat lantbruk, pappersmassa, fordon och teknisk service.

Lokalt producerad biogas ger ökad självförsörjningsgrad, tillväxt och konkurrenskraft.

Varmt välkomna!

Tid: 14 november kl 11.30 – 17.00 och 15 november kl 09.00 – 13.00

Plats: Piteå Havsbad

Kontaktpersoner:

Anna Säfvestad Albinsson, projektledare Biogas Norr, 070 – 615 05 05

Lars Sandström, projektledare Färdplan Biogas AC/BD, 070 – 810 65 02

Ämnen

  • Energifrågor

Läs mer om BioFuel Region på www.biofuelregion.se

BioFuel Region är ett samarbete i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser och universitet. Visionen är att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från förnybara råvaror. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och arbetar brett med regional utveckling av flera biodrivmedel och hållbara transporter.

Kontakter

Barbro Kalla

Presskontakt Kommunikatör och projektledare 070-683 04 27