Gå direkt till innehåll
Bild av Magnus Kling.
Bild av Magnus Kling.

Pressmeddelande -

Därför är det viktigt att du tankar förnybart!

Biogas, el, vätgas, etanol och biodiesel. I Sverige har vi god tillgång till förnybara drivmedelsalternativ och många kommuner och regioner ligger i framkant i transportsektorns omställning. Att få personalen att tanka fordonen rätt kan dock vara en utmaning. Inom projekten Östgötautmaningen samt Fossilfritt 2030 har det därför tagits fram en film som ska inspirera kommunernas medarbetare att tanka förnybart.

- Vi vill förmedla kunskap och inspiration på ett nytt sätt med humoristiska akvareller i en film som kan rulla i personalrummet, i receptionen eller på andra platser där många vistas. På så vis hoppas vi att vi når fram och skapar engagemang hos dem som ser filmen, säger Ylva Ek, projektledare Energikontoret Östergötland.

Se filmen nedan.


Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp kommer från transportsektorn. Därför är det viktigt att de resor som behöver göras sker med så liten klimatpåverkan som möjligt. Många kommuner och regioner ligger i framkant i omställningen och har satsat på inköp av exempelvis etanolbilar och gasbilar. Att få fordonen att alltid tankas med förnybart drivmedel kan dock vara en utmaning.

- I Sverige har vi över 200 000 etanolbilar, men det är alldeles för få av dem som tankas med etanol. Det är lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vad jag gör, eller vad ett litet land som Sverige gör. Men det spelar större roll än vad vi tror och våra handlingar kan lätt sprida sig som ringar på vattnet. Med den här filmen som kan visas upp i många olika sammanhang vill vi tydliggöra att varenda gång man väljer förnybart drivmedel är värdefull, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Filmen är framtagen i projektet Östgötautmaningen och bilderna är illustrerade av Magnus Kling. 

Kontakt:

Ylva Ek
Projektledare Energikontoret Östergötland
+46 10 103 92 75
ylva.ek@regionostergotland.se

Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Östgötautmaningen

Projektet Östgötautmaningen kommer genom riktade aktiviteter mot offentlig verksamhet underlätta och stödja en snabbare omställning mot en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta i Östergötland. Det finns en stor potential att minska användningen av fossila bränslen inom kommunal och regional verksamhet. Offentlig sektor förväntas dessutom vara en föregångare och visa vägen mot hållbara energisystem och fossilfrihet och ett flertal av Östergötlands kommuner och Regionen har mål och delmål satta fram till och inom 2030. Mer information finns här.

Fossilfritt 2030

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige syftar till att rusta och stötta deltagande kommuner och regioner i omställningen till fossilfria och effektiva transporter. Projektet har initierats av länsstyrelserna i Västmanlands, Södermanlands och Uppsala län och genomförs i samverkan med BioDriv Öst. Projektets mål är att de deltagande offentliga aktörerna ska minska sin och näringslivets klimatpåverkan genom att effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter. Besök hemsidan här.