Gå direkt till innehåll
Fagersta ligger i framkant och testar eldrivna arbetsmaskiner

Pressmeddelande -

Fagersta ligger i framkant och testar eldrivna arbetsmaskiner

Fagersta har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) under tre veckor testat en elektrisk hjullastare. Den låga ljudvolymen samt maskinens styrka beskrivs som de största fördelarna.

Se filmen nedan och läs det tillhörande faktabladet med mer information här.


​Hur gick testet till?
Projektet Fossilfritt 2030 samlar kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län som vill arbeta med omställningen till en fossilfri transportsektor. Deltagarna i projektet har fått erbjudande om att prova på eldrivna arbetsmaskiner. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har valt att testa den elektriska hjullastaren Kramer 5055E i december 2019. Testet genomfördes under cirka tre veckor i den ordinarie verksamheten. Den låga ljudvolymen samt maskinens styrka lyfts fram av personalen som de främsta fördelarna.

– Maskinens styrka var högt över förväntan och det var intressant att få möjlighet att testa den. Något som drog ner betyget var den låga komforten. Till exempel är det viktigt att kunna anpassa ratten, stolen och spakar för att skapa en god förarmiljö, och de möjligheterna saknades, säger Patrik Eriksson, arbetsledare Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

Erfarenheter från användningen
Batterierna laddas med en vanlig trefaskabel vilket tar cirka 6 timmar. Det gav i testet cirka 3 timmars ihållande körning vid en utetemperatur om 0 - 5 minusgrader. Vid hård körning med tung last tog batteriet slut på 1,5 timme. Under sommarhalvåret och vid väder som inte kräver uppvärmning och strålkastare uppskattas körtiden till cirka 7 timmar om dagen förutsatt att maskinen kan laddas över lunch.

Ingen snö
Tanken var att maskinen skulle användas för att skotta snö under testperioden. Den milda vintern gjorde dock inte det möjligt. Istället användes maskinen framför allt till att flytta grus. Maskinen har en transporthastighet på 20 km/h vilket gjorde att de längre transporterna inom orten tog mer tid än önskvärt.

Ekonomi & klimatnytta
Den eldrivna arbetsmaskinen är cirka 100 000 kronor dyrare i inköp men minskade drivmedelskostnader med cirka 60 kronor per timme (samt minskade servicekostnader) innebär att den större investeringen är inbesparad redan innan 2 000 drifttimmar har uppnåtts. Utförligare beskrivning av uträkningen finns i det faktablad som publicerats om testet. Klimatnyttan efter 5 000 drifttimmar beräknas till cirka 77 ton CO2-ekvivalenter per hjullastare som byts från diesel till el. Det motsvarar bilkörning under ett år hos 42 dieselbilar som drivs av svensk genomsnittsdiesel år 2018.

– Syftet med insatsen är att synliggöra att fossilfria arbetsmaskiner på el finns och ofta kostar mindre i längden än motsvarande dieselmaskin. Likt elbilar är de lite annorlunda än en dieselmaskin vilket gör att de ibland passar bättre eller sämre i verksamheten. Det är därför som vi vill erbjuda testperioder i projektet, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

En liknande testperiod har genomförts av Region Uppsala vid Wiks slott. För att ta del av erfarenheterna från det testet, se den filmen här.

Kontakt:
Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Kramer 5055E
Kramer 5055E är cirka 5 meter lång, 1,7 meter bred och 2,7 meter hög och styr på både fram- och bakhjul vilket gör maskinen minst lika smidig att köra som en terränggående bil. Maskinen väger cirka 4 ton och lyfter drygt 2 ton.

Om Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Komunalteknikförbund är ett kommunalförbund mellan Fagersta och Norbergs kommuner. Förbundet har bland annat driftansvar för gator och vägar, parker, allmännyttiga bostäder samt vatten- och avloppsanläggningar.

Om projektet Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige syftar till att rusta och stötta deltagande kommuner och regioner i omställningen till fossilfria och effektiva transporter. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Länsstyrelsen Västmanland, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Uppsala, BioDriv Öst samt 17 kommuner och regioner i Västmanland, Södermanland och Uppsala län. Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet är samverkansparter i projektet. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.

BioDriv Öst
BioDriv Öst är ett nätverk som driver omställningen till fossilfria transporter i sex län i östra Mellansverige-regionen. Satsningen drivs av samverkansorganisationen Biogas Öst. Läs mer på www.biodrivost.se

Klimatsmart regional samverkan!

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.

BioDriv Öst
Kungsgatan 30D
75321 Uppsala