Pressmeddelande -

Innovationsbron investerar i Bioptech AB (publ.)

Innovationsbron investererar i Bioptech AB med dess unika filterreningsteknik. 

”Vi ser en tydlig tillväxt och efterfrågan för våra lösningar innevarande år och är mycket nöjda att Innovationsbron valt att investera i Bioptech. Det visar att våra effektiva filter för fosforrening och återvinning samt metallrening är här för att stanna. Nu kan vi fokusera på att utveckla bolaget och såväl befintliga som nya produkter”, säger Anders Norén VD på Bioptech AB.

”Det finns ett enormt stort behov att komma tillrätta med övergödningsproblematiken såväl som kretsloppet av fosfor. Problemet har varit att hitta en kostnadseffektiv lösning. Här finns det nu en smidig och effektiv lösning som jag bedömer har stor marknadspotential”, säger Fredrik Malmström, Investment Manager på Innovationsbron som investerat i bolaget.

Ämnen

 • Företagande, allmänt

Kategorier

 • avloppsrening
 • avloppsreningsverk
 • fosfor
 • fosforfilter
 • fosforfälla
 • fosforrening
 • gödning
 • jordförbättringsmassa
 • jordförbättringsmedel
 • kretslopp
 • metallrening
 • reaktivt filtermaterial
 • reningsverk
 • zinkrening
 • återvinning

Regioner

 • Stockholm

Om Bioptech AB

Bioptech AB (publ). erbjuder lösningar för rening av förorenade vatten. Vår huvudsakliga produkt är mycket effektiva fosforfilter för rening och återvinning av fosfor i små- och stora avlopp. Vi har även filter för rening av tungmetaller i förorenade vatten. I våra filter använder vi produkten Polonite® som är ett processat naturligt mineral och med unika egenskaper att absorbera olika materia i vatten och luft. Mångårig forskning på bl.a. KTH verifierar dess unika egenskaper.

Kontakter