Pressmeddelande -

Lipigon Pharmaceuticals och AstraZeneca ingår läkemedelsutvecklingssamarbete

Umeå 2016-03-14

Lipigon Pharmaceuticals meddelar idag att de har ingått ett forskningssamarbete med AstraZenenca för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som befrämjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och kardiovaskulär sjukdom.

Enligt villkoren i avtalet kommer Lipigon att samarbeta med AstraZeneca kring utvecklingen läkemedelsmolekyler riktade mot LPL. AstraZeneca är ansvarigt för det kliniska utvecklingsarbetet och får marknads- och kommersialiseringsrättigheterna till alla eventuella framtida produkter. Enligt avtalet får Lipigon betalt upp till 110 miljoner dollar i utvecklings- och försäljningsbetalningar.

Detta är det andra forskningssamarbetet mellan Lipigon och AstraZeneca. I samarbetet som startade i november 2014 arbetade företagen tillsammans med att utveckla en metod för höghastighetssållning i syfte att identifiera små molekyler som gynnar en stabilisering av LPL.

”Det finns starka kliniska, epidemiologiska och genetiska stöd för att inrikta sig på LPL. Mutationer

associerade med förhöjd LPL-aktivitet skyddar mot kardiovaskulär sjukdom, samtidigt som LPL-brist leder till en förhöjd risk att drabbas av förhöjda blodfettsnivåer och kardiovaskulär sjukdom” säger Stefan K Nilsson, VD och medgrundare av Lipigon Pharmaceuticals. ”Vi tror att överenskommelsen med AstraZeneca kommer att leda till vi kan bidra med innovativa, nya effektiva mediciner för de miljontals människor med förhöjd kardiovaskulär risk. Det kommer att medverka till att vi kan uppfylla vår mission; att tillhandahålla säkra och effektiva behandlingar för patienter med blodfettsrubbningar och andra kardiovaskulära riskfaktorer. Vi kan därmed signifikant bidra till ett friskare liv och bättre livskvalité för dessa patienter.”

”Detta nya samarbete med AstraZeneca är en betydande bedrift för Lipigon och ett erkännande av vår läkemedelsutvecklingsplattform”, säger Lars Öhman, styrelseordförande i Lipigon Pharmaceuticals, ”vi ser med glädje fram emot ett spännande och produktivt samarbete.”

”Inriktningen mot LPL är central för vår strategi att utveckla nya mediciner för patienter med kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Lipigons innovativa approach är ett bra komplement till vår nydanande forskning inom det här utmanande området. Jag är framförallt glad att se detta nya samarbete förverkligas i och med att det kan bidra till att stärka ekosystemet inom life science i Norden, säger Marcus Schindler, VP, CVMD Innovative Medicines unit, AstraZeneca.

 
Lipigon Pharmaceuticals AB Blåkullevägen 23, SE-907 52 Umeå, Sverige e-mail: info@lipigon.se Tel: +46 70 578 176

Om Lipigon Pharmaceuticals: Lipigon är ett spinoff-bolag från Umeå Universitet. Bolaget grundades av ledande forskare inom molekylär fetthantering. Lipigon fokuserar just nu på att utveckla blodfettssänkande läkemedel som aktiverar nyckelenzymet lipoproteinlipas. För mer information se www.lipigon.se

Om AstraZeneca: AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information se www.astrazeneca.com

 
För mer information  kontakta: Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon Pharmaceuticals e-mail: stefan@lipigon.se Tel: +46 70 578 176 Lars Öhman, Styrelseordförande, Lipigon Pharmaceuticals e-mail: lars@lipigon.se Tel:+46 708 20 26 86

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • läkemedel
  • blodfetter
  • kardiovaskulärsjukdom
  • astrazeneca
  • lipigon pharmaceuticals

Regioner

  • Västerbotten

Biotech Umeå är ett klusterinitiativ med syfte att skapa tillväxt och bättre förutsättningar för regionens life science-företag, i samarbete med regionala, nationella och internationella partners. Umeå-klustret är världsledande inom områden som t.ex. infektionsforskning, skogsbioteknik, metaboliska och neurodegenerativa sjukdomar. Biotech Umeå finansieras av Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, FOI och EU Europeiska regionala utvecklingsfonden samt är genom finansiering och tillförd kompetens en prioriterad satsning hos Uminova Innovation.Ytterligare information finns på www.biotechumea.se.

Kontakter

Karin Borge Renberg

Presskontakt Kommunikatör 070-5532256