Pressmeddelande -

Delegation från Kina besöker Biotechvalley i Strängnäs

Under sitt besök i Sverige kommer en grupp om sex ledande personer inom medicinsk forskning och utveckling i Benxi i norra Kina att besöka Biotechvalley den 15 december.

Syftet med besöket i Sverige är att möta representanter för företag och organisationer som arbetar med forskning och utveckling inom biomedicin och bioteknik. Benxi i Liasoning-provinsen är ett medicinskt centrum, där det nyligen har startats ett stort projekt: Biomedical Industrial Zone.

Besökarna vill nu presentera sitt medicnska forskningscentrum och lägga grunden för ett eventuellt framtida samarbete. De är också intresserade av hur administration och finansiell struktur har byggts upp hos svenska läkemedelsföretag.

Den kinesiska delegationen har ansett att ett besök hos Biotechvalley passar väl in i deras planer för Sverige-besöket.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • biotechvalley
  • life science
  • medicinsk forskning
  • biomedicin
  • bioteknik

Regioner

  • Södermanland