Pressmeddelande -

Att arbeta i rena rum - Ny bok av Matts Ramstorp

Att arbeta med renhet och hygien är speciellt på många sätt. Dels ställs det krav på personalen att förstå hur man ska och måste arbeta för att inte förorena det som hanteras och dels måste personalen inse att de föroreningar som är mest kritiska oftast är så små att man inte ser dem med blotta ögat.

"Jag får ofta frågor av praktiskt natur: - Vad får man och framför allt vad får man inte göra i ett renrum då man hanterar känsliga produkter eller vävnader” säger författaren Matts Ramstorp och tillägger att ”Bokens innehåll och språkval gör den till ett praktiskt arbetsredskap för alla som arbetar med och (eller) i renrum”.

Bokens innehåll är användbart för alla som arbetar under förhöjda renhets- och hygienkrav, exempelvis inom läkemedels-, medical device-, livsmedels-, mikroelektronikindustrin eller sjukvården, exempelvis inom vävnadsinrättningar.

För ytterligare information kontakta

Camilla Dahl, BioTekPro AB

Tel: 040 - 13 82 50

camilla@biotekpro.se

eller gå in på vår hemsida www.biotekpro.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • renrum
  • hygien
  • renhet
  • livsmedel
  • mikroelektronik
  • optik
  • sjukvård
  • vävnadsinrättningar
  • läkemedel

Om BioTekPro

BioTekPro är ett kunskaps- och utbildningsföretag inom renhetsteknik och är marknadsledande i Norden.

Vi erbjuder renrumskurser samt utbildningar som är skräddarsydda efter kundens behov och önskemål. Matts arbetar också som kunskapsbank och problemlösare vid akuta situationer i produktionen.

Våra kunder finns främst inom läkemedel, livsmedel, mikroelektronik, optik samt biomedicin.

BioTekPro arrangerar också sedan flera år tillbaka Tema Renrum, två intensiva utbildningsdagar med föreläsningar och utställare.

Matts Ramstorp , civilingenjör i kemiteknik, teknologie doktor i tillämpad biokemi och tidigare professor i Renrumsteknik och Produktionshygien vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, har under mer än 30 år arbetat med renhet och hygien som forskare, konsult och utbildare.
Matts är en välkänd föreläsare och leder regelbundet kurser för såväl större som mindre företag och organisationer i Sverige och utomlands.

Kontakter

Matts Ramstorp

Presskontakt 040 - 13 82 50