Pressmeddelande -

Biovitrum förlänger leveransavtal för ReFacto® med Wyeth fram till 31 december 2015

STOCKHOLM och MADISON, New Jersey, USA - 12 november 2008. Biovitrum AB (Publ) (STO:BVT) och Wyeth (NYSE:WYE) offentliggjorde idag en förlängning av leveransavtalet för ReFacto® fram till 31 december 2015. Biovitrum fortsätter att vara ensam tillverkare av läkemedelssubstans för ReFacto® åt Wyeth, liksom för de efterföljande produkterna Xyntha® /ReFacto® AF, och fortsätter att erhålla royaltyersättningar från Wyeths globala försäljning. Biovitrum behåller sina co-promotionrättigheter i Norden oförändrade. "Det är mycket tillfredsställande att vi kan tillkännage denna förlängning av vårt långvariga och framgångsrika samarbete med Wyeth. Avtalet gör det möjligt för oss att tillsammans tillhandahålla de nya och förbättrade produkterna Xyntha® och ReFacto® AF internationellt och därmed främja livskvaliteten för hemofilipatienter." kommenterar Martin Nicklasson, Biovitrums VD. "Avtalet utgör också ett kvitto på vår förmåga och expertis när det gäller tillverkning av biotekniska läkemedel." tillägger Nicklasson.
Om ReFacto®, Xyntha och ReFacto® AF ReFacto®, Xyntha och ReFacto®AF är rekombinanta proteinläkemedel för hemofili A. Vid denna form av blödarsjuka är blodets förmåga att levra sig nedsatt på grund av en brist på koaguleringsfaktor VIII i blodet. Okontrollerade inre blödningar kan ge smärta och svullnader samt bestående skada, särskilt i leder. Med injektioner av faktor VIII och vård kan de flesta personer med hemofili A leva ett normalt liv. Marknadstillväxten för rekombinanta proteinläkemedel som behandlar hemofili A styrs i första hand av övergången från plasmabaserade produkter och en ökad acceptans av förebyggande behandling. Marknaden för rekombinant faktor VIII som används i behandling av hemofili A i Norden uppgick till cirka 80 miljoner EUR under 2007 varav ReFacto svarade för en marknadsandel om ca 30 procent. ReFacto® AF, godkänt för försäljning i USA och Canada under varumärket Xyntha®, tillverkas av Biovitrum med hjälp av en vidareutvecklad reningsprocess utformad för att reducera risken för viruskontamination i en tillverkningsprocess helt utan tillsats av humana eller animala komponenter.
Om Biovitrum Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och Storbritannien. Bolaget marknadsför ett antal specialistvårdsläkemedel huvudsakligen i Norden. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten omfattar utveckling och produktion av biotekniska läkemedel, liksom forskning och utveckling av småmolekylära substanser. Med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och cirka 500 anställda är Biovitrum en betydande europeisk spelare på specialistläkemedelsmarknaden. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se
För ytterligare information kontakta:
Biovitrum
Martin Nicklasson, Verkställande direktör Telefon: 08-697 2545 Göran Arvidson, Finans direktör Mobil: 070 633 30 42 Erik Kinnman, Informationsdirektör Mobil: 073 422 15 40 erik.kinnman@biovitrum.com
Wyeth Doug Petkus, Wyeth Corporate Media Telefon: +1 973 660 5218 Danielle Halstrom, Wyeth Corporate Affairs Telefon: +1 484 865 2020

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm