Pressmeddelande -

Biovitrum skapar iNovacia, Nordens största kontraktsforskningsbolag inom tidig läkemedelsutveckling

Idag offentliggjordes avtalen som genom en management buy-out gör iNovacia till ett självständigt forskningsbolag, med trettiofem erfarna läkemedelsutvecklare verksamma i centrala Stockholm. iNovacia besitter den specialistkompetens och omfattande instrumentering som krävs för att effektivt utveckla ett läkemedelsprojekt från idé fram till en väl karaktäriserad prototyp till läkemedel, lead, med eftersökt effekt på önskad molekylär mekanism. Med trettiofem anställda och över 1000 m2 instrument-täta laboratorier blir iNovacia Nordens största kontraktsforskande bolag inom tidig läkemedelsutveckling. iNovacia har kompetenser och resurser inom sin nisch som normalt sett endast går att hitta inom större internationella bioteknik- och läkemedelsbolag. I och med bildandet av iNovacia blir dessa resurser och kompetenser tillgängliga på hemmaplan för alla Nordens bioteknik- och läkemedelsbolag. För Biovitrum’s del erbjuder bildandet av iNovacia en möjlighet att säkerställa regional tillgång till teknisk nyckelkompetens för tidiga läkemedelsprojekt. - Som självständigt bolag får den nya ledningen en större möjlighet att vidareutveckla sina affärer inom service sektorn samtidigt som Biovitrum som kund kan få hjälp att fortsatt effektivt driva tidiga läkemedelsprojekt med hög kvalitet, säger Biovitrums VD Mats Petterson. Marknaden för kontraktsforskning inom läkemedelsbranschen har internationellt en stark tillväxt. - iNovacias unika kompetens och kapacitet att leverera ”leads” med dokumenterad potential att bli läkemedel gör bolaget väl rustat för att etablera sig som en stark partner för läkemedelsutveckling på marknaden, säger Thomas Olin, VD för iNovacia. Redan från starten av bolaget har iNovacia fått uppdrag från samarbetspartners utanför Norden. Som ett ytterligare led i satsningen att etablera bolaget på en internationell marknad, har iNovacia ingått en allians med Asinex Ltd, ett starkt växande bolag inom läkemedelskemitjänstesektorn med sin huvudsakliga verksamhet i Moskva. Asinex är också delägare med cirka 20 procent i iNovacia. Genom alliansen med Asinex får iNovacia tillgång till ett kemiskt bibliotek av internationell toppklass och en mycket kompetent partner för utveckling av ny unik kemi. För ytterligare information, kontakta: Biovitrum AB Mats Pettersson, Verkställande direktör Tel. 08-697 20 00 Mobil: 070-314 75 79 mats.pettersson@biovitrum.com Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör Tel. 08-697 20 85 Mobil: 073-433 20 85 annakarin.kallen@biovitrum.com iNovacia Thomas Olin, Verkställande direktör Tel. 08-501 030 40 Mobil: 073 520 4001 thomas.ohlin@inovacia.se Biovitrum Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både utbredda sjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum fokuserar på läkemedel för behandling av fetma, diabetes, inflammation och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1 miljard SEK och har cirka 500 anställda. Ytterligare information finns på www.biovitrum.com/. iNovacia iNovacia utför läkemedelsforskning på uppdrag av bioteknik- och läkmedelsbolag. Med unik kemi, en mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling samt en arsenal av biologiska samt biofysikaliska teknologier, utvecklar iNovacia upptäckter till verksamma prototyper av läkemedel. iNovacia erbjuder även specialistkompetens för karaktärisering av proteiner och syntetiska (små) molekyler samt utvecklar redskap för elektronisk lagring och analys av experiment. Med trettiofem anställda och över 1000 m2 instrument-täta laboratorier är iNovacia Nordens största kontraktsforskande bolag inom tidig läkemedelsutveckling. Ytterligare information finns på www.inovacia.se/

Ämnen

  • Företagande