Regional satsning vid Ottenby fågelstation

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 15:20 CEST

”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter” Vid Ottenby bedrivs sedan länge en omfattande och bred fågelforskning, bland annat gällande fåglarnas betydelse som bärare av sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor (s.k. zoonoser). Detta vill nu Regionförbundet i Kalmar län stärka och utveckla

Ängshöken är hotad! BirdLife Sverige och Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till information

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2018 10:17 CEST

För att uppmärksamma ängshöken och dess situation bjuder BirdLife Sverige och Länsstyrelsen i Kalmar län in allmänheten till information om det aktuella läget för Ölands ängshökar. Information om det arbete som bedrivs för att skydda ängshöken samt om möjligt erbjuda möjligheten att beskåda ängshökarnas förehavanden på södra Öland. 5 aug kl 18.00 på BirdLife Sveriges kansli i Stenåsa på Öland.

Nu vänder vi trenden för den svenska sånglärkan

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 11:00 CEST

I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit i takt med förändringarna i odlingslandskapet under de senaste 40 åren. Små osådda lärkrutor på åkrarna har nu visat sig skapa den variation som fågeln behöver och bidra till att vända den negativa trenden. Revirhävdande lärkor ökar med upp till 60 procent på fält med lärkrutor. Det visar en ny rapport från WWF, BirdLife Sverige, SLU och Lantmännen.

BirdLife Sverige blir ny medlem i Svenskt Friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 09:16 CEST

Måndag 23 april höll Svenskt Friluftsliv sin årsstämma med Karolina Skog som stämmoordförande och BirdLife Sverige valdes in som ny medlem. Svenskt Friluftsliv har efter stämman 26 medlemsorganisationer. Anette Strand, föreningschef på BirdLife Sverige är mycket glad och ser stora möjligheter med att nå ut till fler naturintresserade människor.

Hur går det för Sveriges fåglar?

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:48 CEST

I riksdagsbeslut och genom att ansluta oss internationella konventioner har Sverige som nation förbundit sig att stoppa förlusterna av biologisk mångfald. Dessutom har fåglarna ett stort värde som indikatorer på tillståndet i vår miljö. Rapportserien Sveriges fåglar inleds med den brännande frågan; Hur påverkar de pågående klimatförändringarna fågellivet i Sverige?

Lotta Berg vald till ny ordförande för BirdLife Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:23 CEST

Under helgen 14–15 april har BirdLife Sverige haft sin årliga riksstämma, denna gång på vackra Bohus-Malmön i den bohuslänska skärgården. Under stämman avhandlades som seden sig bör ärenden om fågelskydd, fågelintresse och andra frågor av vikt, exempelvis val av styrelseledamöter och denna gång även ny ordförande.

Tufft läge för tjädern i södra Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 11:07 CET

Tjädern är vår största och mest omdebatterade, men också den kanske mest fascinerande skogsfågel vi har i landet. BirdLife Sverige presenterar idag en kunskapssammanställning om den senaste kunskapen när det gäller artens krav på sin miljö.

På fredag startar Sveriges största fågelräkning!

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 15:44 CET

BirdLife Sveriges ”Vinterfåglar Inpå Knuten” 26–29 januari 2017 Fredag morgon startar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Då uppmanas svenska folket att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar.

Snart dags för Sveriges största fågelräkning - BirdLife Sveriges ”Vinterfåglar Inpå Knuten” 26 – 29 januari 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 16:37 CET

26 januari drar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” igång. Den genomförs i år för 13:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker fågelbord och fågelmatningar. De senaste åren har drygt 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat in fågelantalet. Fågelmatning är en folkrörelse och vi räknar med att uppemot 500 000 hushåll matar fåglar varje vinter.

Satsning på barn och ungdomsverksamhet i naturen startas av Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 16:36 CET

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2018 klar. BirdLife Sverige får totalt 590 000 kronor i organisations- och projektbidrag. (200 000 i organisationsbidrag och 390 00 till barn- & ungdom) Bidraget ska i första hand användas till satsningar på barn- och ungdomsverksamhet i naturen.

- Vi arbetar för att barn och unga skall få möjlighet att vistas i naturen och lära sig mer om både djur och natur. Naturen ger oss friska och glada barn som får vara med om härliga upplevelser. Det är dessutom viktigt för framtiden att vi kan låta både intresse och ansvar för vår miljö gå i arv till nästa generation säger Anette Strand, Föreningschef på BirdLife Sverige.

-Anslagshöjningen till 48,7 mnkr ligger kvar i regeringens budget, vilket innebär att de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv. Det är vi särskilt glada för. I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För ytterligare information
Stina Rigbäck, Kommunikationsansvarig BirdLife Sverige
070-855 47 57, www.birdlife.se

Ulf Silvander, Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv,
070-433 51 47, www.svensktfriluftsliv.se

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Förening bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. 

Det finns även 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.

Som medlem i föreningen stöttar du BirdLifes verksamhet som vilar på "tre ben", fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2018 klar. BirdLife Sverige får totalt 590 000 kronor i organisations- och projektbidrag. (200 000 i organisationsbidrag och 390 00 till barn- & ungdom) Bidraget ska i första hand användas till satsningar på barn- och ungdomsverksamhet i naturen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • PR, Organisation
 • stukinsaa.kvrinsgbhoacnzk@ycbihjrdoolispfeph.sfyevk
 • +46 708 554757
 • +46 485 44463

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Fågelskydd, fågelexpertis
 • niclkltnasyp.akrroionstqsopbn@pdbixnrdrclixgfecj.srqenr
 • +46 739 156 099
Kontakt för tidnings- och radiointervjuer

 • Presskontakt
 • Journalist och fågelskådare
 • anuudenfrsgr.wkuircsdhcueitkm@efbiglrdtrliznfezc.skcefy
 • +46 705 137 576

 • Presskontakt
 • Föreningschef
 • Organisation, Fågelintressekommittén
 • anzretlqteos.snvtryuanhhd@xmbirdrdeglitlfegz.szqehb
 • +46 485 160 901

Om Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige

En ljus framtid för fåglar och människor

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Förening bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. Samtidigt använder vi det traditionella namnet Sveriges Ornitologiska Förening i mer officiella sammanhang.

Adress

 • Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige
 • Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106
 • 38662 Mörbylånga
 • Sverige