Pressmeddelande -

Bisnode delårsrapport januari-mars 2010

Bisnode delårsrapport januari-mars 2010

Januari-mars

 • Försäljningsintäkter 1 162 (1 244) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 139 (147) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 12,0 (11,8) procent
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 150 (165) MSEK

Väsentliga händelser

 • Svag utveckling av försäljningsintäkter i ett fortsatt utmanande marknadsläge
 • Fortsatt god lönsamhet, förbättrad rörelsemarginal och starkt kassaflöde som en effekt av god kostnadskontroll
 • Förstärkt marknadsposition i Frankrike i samband med förvärv av Directinet, ledande inom onlinebaserade marknadsinformationslösningar

Händelser efter balansdagen

 • Bilfakta, Sveriges största databas med fordonsfakta, förvärvades och integreras med dotterbolaget InfoTorg
 • Norska IT-leverantören Office Team avyttrades i linje med Bisnodes strategi med fokus på kärnverksamheten
 • Verksamhetsdel inom informationslogistik i PAR avyttrades  

Vd har ordet

2010 har inletts med en stabilisering snarare än en återhämtning av marknaden för digital affärsinformation i Europa.  Efterfrågan på Credit Solutions är god medan marknaden för Marketing Solutions är fortsatt svag.  Marknaden för Bisnodes tredje kärnverksamhet Business Information Solutions är stabil.

Marknadsläget medför att försäljnings-intäkterna för första kvartalet minskade jämfört med samma kvartal förra året. Med en god lönsamhet, en förstärkt rörelsemarginal om drygt 12 procent samt ett starkt kassaflöde i ett fortsatt svagt marknadsläge visar Bisnode på förmågan att snabbt anpassa kostnadsstrukturen efter efterfrågan i våra verksamheter.

Marknaden för digital affärsinformation utvecklas och förändras snabbt med ständigt växande informationsmängder, nya teknologier och förändrade lagar och regler för informationsnyttjande. Detta innebär stora möjligheter att med nya innovativa produkter adressera marknadens förändrade behov. Bisnode arbetar aktivt med att ta tillvara de möjligheter som förändringarna skapar och fortsätter satsa inom vår kärnverksamhet på nya produkter, en ökad segmentering av vårt marknadserbjudande och på synergier för både tillväxt och förbättrad lönsamhet.
Johan Wall, VD och koncernchef

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • affärsinformation
 • bisnode
 • delårsrapport

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Johan Wall, vd och koncernchef Bisnode
Telefon: +46 8 558 059 31
Mobil: +46 705 54 18 00
Epost: johan.wall@bisnode.com

Fredrik Åkerman, finansdirektör
Telefon: +46 8 558 059 35
Mobil: +46 704 15 23 65
Epost: fredrik.akerman@bisnode.com

Läs hela rapporten på www.bisnode.com

Kontakter

Pia Törnqvist

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef Marknad och kommunikation +468 775 36 71