Utdelning från Bixia miljöfond i Norrköping

Tid 8 Maj 2010 14:30 – 15:30

Plats Arbetets Museum, Norrköping

Lördag 8 maj presenteras vårens mottagare av medel från Bixia miljöfond, som stöttar småskaliga producenter av förnybar energi. Ceremonin hålls i samband med SEROs* årsstämma på Arbetets Museum i Norrköping. Bixia miljöfond stöttar småskaliga producenter av el från sol, vind, småskalig vattenkraft eller biomassa. Alla privatpersoner som är kunder hos Bixia är med och bidrar till fonden. Sammanlagt delas det cirka ut 1 miljon kronor per år. De går till lokala producenter som vill bygga nytt, bygga ut eller utveckla sina befintliga kraftverk för produktion av el från sol, vind, småskalig vattenkraft eller biomassa. Men det finns också projekt som fått stöd för utbildning och ungdomsverksamhet inom området. Syftet med miljöfonden är att bidra till utbyggnaden av den småskaliga förnybara elproduktionen i Sverige. - Vi tycker att alla ska kunna välja el från förnybara energikällor, men idag räcker den inte. För att nå dit krävs en utbyggnad av produktionen av förnybar el. Det behövs helt enkelt fler producenter. Därför arbetar vi aktivt med den utvecklingen, både genom våra inköp och genom att stötta småskaliga producenter med vår miljöfond, säger Arne Andersson, ordförande i Bixia miljöfond. * Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, http://www.sero.se/ För mer information kontakta gärna: Arne Andersson, ordförande Bixia miljöfond, tel 070-270 91 24

Kategorier

  • sero
  • elbolag
  • småskalig
  • energi
  • norrköping
  • miljöfond
  • förnyelsebar
  • förnybar
  • bixia

Kontakter

Jenny Johnson

Presskontakt Chef Marknad och Varumärke 013-20 83 09