Pressmeddelande -

Första aktieutdelningen i Bixia Vind AB (publ)

I samband med Bixia Vind ABs (publ) årsstämma den 16 maj fattades beslut om en första aktieutdelning på två procent på satsat kapital för B-aktier emitterade till allmänheten.

Bixia är ett av de elbolag som satsar mest på inköp av förnybar kraft och har genom Bixia Vind AB (publ) emitterat vindkraftsaktier i två perioder under 2011. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att bidra till förnybar kraftproduktion samtidigt som de få möjlighet att erhålla utdelning.

– Det är glädjande att efterfrågan överträffat våra förväntningar. Vår ambition att sprida ägandet i förnybar energi har stärkts ytterligare. Vårt erbjudande är unikt och den starka efterfrågan visar att det finns ett stort engagemang hos allmänheten för förnybar energiproduktion, säger Tom Istgren vd på Bixia.

Ny emissionsperiod

Bolaget äger de två vindkraftverken Ventosum 4 i Falkenberg och Topperyd 4 i Nässjö kommun med en beräknad årsproduktion på cirka 6,3 MWh. Eftersom efterfrågan är så stor planerar Bixia Vind AB (publ) för fler framtida emissioner.

– Vårt mål är att utveckla verksamheten och investera i ytterligare produktion i Bixia Vind AB (publ). Ambitionen är en utbyggnadstakt med ett vindkraftverk per år. Det bådar gott för framtida investeringar och stärker oss i tron att vi är på rätt väg, säger Tom Istgren.

Köp och sälj på bixia.se

På bixia.se finns en annonsplats för köp och sälj av aktier.

– Där kan de aktieägare som vill sälja sina aktier annonsera fritt, detsamma gäller intresserade köpare som missade chansen under erbjudandetiden, säger Tom Istgren. 

Vindkraft – ren energi

Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker energin från ett vindkraftverk (1 MW) till årsförbrukningen av el för cirka 100 eluppvärmda villor. Vindkraft ger inga utsläpp och kräver inga transporter.

 

För mer information kontakta gärna

Tom Istgren, vd, 070-313 79 42

Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

 

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • bixia
  • elbolag
  • elhandelbolag
  • energi
  • förnybar
  • vindkraft

Bixia Vind AB (publ) blev publikt den 25 mars 2011. Verksamheten består av att äga, driva och förvalta vindkraftsproduktion samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs nu till 50% av Bixia ProWin AB och 50% av allmänheten.

 

Bixia ProWin AB ägs av Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

 

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Kontakter

Jenny Johnson

Presskontakt Chef Marknad och Varumärke 013-20 83 09